Om oss

Välkommen till Gotlands Fiskerimuseum Kovik hemsida!

Gotlands Fiskerimuseum Kovik grundades av konstnären Erik Olsson 1950 tillsammans med lantbrukaren Edvin Norragård och fiskaren Helmer Larsson, alla från Sanda.

Enligt stadgarna har vi till uppgift att samla föremål och traditioner från gotländsk jakt och fiske, för att bevara desamma för eftervärlden.

Museet är tillgängligt alla dagar, dygnet runt, dock är vissa bodar låsta. 
Broschyrer finns i lådan vid informationstavlan.
Vi jobbar på att göra museet mer tillgängligt i framtiden.