Gotländska Ängskommittén


Gotländska Ängskommitténs uppgift är att verka för det gotländska hävdade ängets bevarande. Detta sker genom att på olika sätt stödja och uppmuntra de som äger eller hjälper till att hävda våra ängen. Läs mer om ängar och ängshävd på Ängskommitténs hemsida.

På hemsidan finns även information om Ängskommitténs ledamöter. Där går det att läsa om de årligen utdelade ängsbelöningarna i form av diplom och litografier till välförtjänta ängsvårdare, vilket sker en dag i november i samverkan med Gustaf Larsson Sällskapet

Klicka här för att läsa Gotländska Ängskommitténs tidigare ordförande Erik W. Ohlssons artikel i Svensk Botanisk Tidskrift om ängets skötsel förr och nu.

Förening:

Gotlands Hembygdsförbund

Skapad av: Annelie Adolfsson (2019-01-11 13:23:49) Kontakta föreningen
Ändrad av: Annelie Adolfsson (2019-01-11 13:25:11) Kontakta föreningen