Om oss

Välkommen till Gotlands Hembygdsförbunds hemsida! Gotlands Hembygdsförbund samlar omkring 90 medlemsföreningar  och arbetar för att hålla det gotländska kulturarvet levande. 

Gotlands Hembygdsförbund bildades 1936 och är en paraplyorganisation för hembygdsrörelsen på Gotland. Vi ger stöd och service till lokala hembygdsföreningar i arbetet med kulturarvet, och vi företräder hembygdsrörelsens intressen i kontakter med regionen och beslutsfattare.

Förbundets främsta uppgift är att väcka och underhålla intresset för den gotländska hembygdens särdrag inom olika områden och att verka för skydd av gotländska kulturminnesmärken.

Gotlands Hembygdsförbund samlar under sig hela den gotländska hembygdsrörelsen som i dag innefattar 75 hembygdsföreningar samt 25 gillen, institutioner och övriga föreningar. Du hittar dem under fliken Medlemsföreningar.

Är du intresserad av att på något sätt delta i värnandet och vårdandet av vårt kulturarv är du välkommen som medlem i någon av de hembygdsföreningar som är anslutna till Gotlands Hembygdsförbund.

Läs om våra medlemsförmåner under fliken Medlemsservice.

Ängshävd är en återkommande säsongsbetonad verksamhet. Hembygdsförbundets ängskommitté utdelar årligen diplom och litografier till välförtjänta ängesvårdare. Belöningarna delas ut en dag i november i samverkan med Gustaf Larsson Sällskapet. Läs mer under fliken Ängskommitté.

Hembygdsförbundet anordnar årligen sammankomster av olika slag, antingen i egen regi eller tillsammans med andra hembygdsföreningar.

Förbundet är anslutet till Sveriges Hembygdsförbund och samverkar med länsstyrelsen, kulturnämnden och andra kulturvårdande organisationer.

Gotlands Hembygdsförbund Strandgatan 14 621 56 VISBY.

Org.nr. 834000-9367
BG. 724-1862