Om oss

Välkommen till Gotlands Hembygdsförbunds hemsida! Gotlands Hembygdsförbund samlar omkring 90 medlemsföreningar och arbetar för att hålla det gotländska kulturarvet levande. 

Gotlands Hembygdsförbund bildades 1936 och är en paraplyorganisation för hembygdsrörelsen på Gotland. Vi ger stöd och service till lokala hembygdsföreningar i arbetet med kulturarvet och vi företräder hembygdsrörelsens intressen i kontakter med regionen och beslutsfattare.

Förbundets ändamål är att vårda och synliggöra hembygdens kultur och miljö så att de blir en naturlig grund för ett gott liv.

Hembygdsförbundets ängskommitté ser till att de gotländska ängena hävdas med fagning, slåtter och höbärgning. De utdelar årligen diplom och litografier till välförtjänta ängesvårdare. Belöningarna delas ut en dag i november i samverkan med Gustaf Larsson Sällskapet. Läs mer under fliken Gotlands ängar.

Hembygdsförbundets redaktion ger ut årsboken Från Gutabygd.
Hembygdsförbundet har tre fonder som delar ut ekonomiska medel till kulturinsatser på Gotland.
Hembygdsförbundet ordnar årligen hembygdsträffar och andra sammankomster. 

Förbundet är anslutet till Sveriges Hembygdsförbund och samverkar bland annat med med Länsstyrelsen, Gotlands Museum, Region Gotland, Studieförbundet Vuxenskolan och andra kulturvårdande organisationer.  

Gotlands Hembygdsförbund
Besöksadress: Strandgatan 14
Postadress: Strandgatan 14, 621 56 VISBY

Org.nr. 834000-9367
BG. 724-1862

 

Kontakta oss