Flygargraven


I  Sjuhult cirka en km väster om Göteryds kyrka  inträffade en flygolycka 30 september 1963.

Två Sk 28 Vampire, alltså skolversioner av J 28, övade formationsflygning över området. De bådaplanen kolliderade i luften. I det ena planet fanns en ensam flygelev, som kunde ta sig tillbaka till Ljungbyhed. Piloten fick hoppa över flygfältet i Ljungbyhed då planet var nästan manöverodugligt. I det andra planet fanns flygläraren Evert Henriksson och flygeleven Sören Nyman. Detta plan miste flygförmågan och gick ner mot marken efter kollisionen. Flygplanet slog med våldsam kraft ner i Sjuhults mosse.
Trots stora ansträngar lyckades man inte hitta mer än vissa mindre delar av planet. Av de två omkomna hittades knappast någonting. Det bestämdes att platsen skulle vigas och därmed bli en skogsgrav.

Det finns ett flygplan i metall uppsatt på tre ställen. I Hästberga vid skylt höger mot Sjuhult, där skogsvägen går in till höger, och där stigen börjar. Se nedanstående bild.

Image

 

Förening:

Göteryds Hembygdsförening

Skapad av: (2015-05-30 18:27:48) Kontakta föreningen
Ändrad av: Göteryds Hembygdsförening (2020-08-03 17:25:19) Kontakta föreningen