Om oss

Göteryds Hembygdsförening bildades år 1945
Vår startsida har en bild på hällkistan i Judhult, eftersom Göteryd anses vara ett av de hällkistetätaste områdena i Sverige. Det finns över 90 dokumenterade hällkistor i Göteryds socken. Tyvärr har alltför många plundrats både på innehåll men även på stenblock. I Judhult finns den bäst bevarade hällkistan. Dessa gravar är från tiden cirka 2 400 till cirka 1 100 år f Kr, alltså under yngre stenåldern/äldre bronsåldern.

Vårt verksamhetsområde innefattar hela Göteryds socken, som idag tillhör Älmhults kommun. Det är en utpräglad landsort med många små byar. Göteryds socken sträcker sig från Älmhult i öster och cirka 20 km västerut till Traryd och i söder från Hallaryd cirka 10 km norrut till Pjätteryd och Hamneda. Själva kyrkbyn ligger 17 km väster om Älmhult. Delary som ligger ca 10 km från Älmhult, är den största byn i socknen med ca 200 invånare.

Hembygdsföreningen äger och vårdar ett antal byggnader. I kyrkbyn ligger Hembygdsparken, där det finns två gamla torp samt en ladugård. Mitt emot kyrkan har vi vår möteslokal, Slöjdskolan. I Delary vid Helge å finns Bruksparken som är ett utemuseum om industrihistorien i Delary. Lite öster om Delary ligger Emanuelskapellet som byggdes 1895.

 Vi jobbar även med att dokumentera 1900-talet i Göteryds socken. Vi har för närvarande gett ut tre böcker om bygden och ytterligare en bok är under utarbetning. En gång om året ger vi ut Göterydsposten. Den innehåller bl a intervjuer med gamla Göterydbor och annan bygdehistoria.
Göteryds Hembygdsförening arrangerar Göteryds marknad första lördagen i juli samt en julmarknad i november varje år.

Det kostar 30,-- /person att bli medlem i Göteryds Hembygdsförening. 

Vårt bankgiro är 5640-3264

 eller 

 Swisch 123 445 2074

Kontakta oss

 c/o Eva Axelsson, Sjuhult 30, 343 97 Älmhult - Ordförande Eva Axelsson mobil 072-1945313 - Sekreterare Lars Magnusson mobil 070-5492949
[email protected]