Sporrakulla

Folk har funnits länge på Sporrakulla, här finns bronsåldersgravar.
Första gången Sporrakulla nämns i skrift är 1584, när i "Glimagger Sogen Leihönner Böre Mogensön i Spare Kulle" nämns i "Extra skattemantalslänngd" för Helsingborgs Län.
Socknens troloigen äldsta byggnadsverk med kringbyggd gårdsplan är från 1600-talet. De nuvarande byggnaderna är från 1801-1805 (dendrokronologisk datering).
1659 fanns här arrendatorn Oredsson, som stämdes till tinget för att han hyst snapphanar här. Den siste arrendatorn hette Karl Persson, och han flyttade 1964, och strax därefter planterade Råbelöv gran på åkrarna. Senare fick vi Skogssällskapet att hugga bort granen på en åker, som vi återställde till betesmark.
Sporrakulla sköts av Glimåkra hembygdsförening, som under sommarmånaderna håller gården öppen och guidar varje söndag.På annan tid kan också visning beställas, genom kontakt med ordföranden Kenneth Innermark på telefon 044-429 23.


Förening:

Glimåkra Hembygdsförening

Skapad av: Glimåkra Hembygdsförening (2014-06-20 00:12:38) Kontakta föreningen
Ändrad av: Glimåkra Hembygdsförening (2014-06-20 00:12:38) Kontakta föreningen