Förteckning över "Från Gästrikland" 1889-


Förteckning över årsböcker i lager

Redan 1889 började föreningen, som då hette Gästriklands Fornminnesförening, att ge ut en årsbok. De äldsta skrifterna före 1924 är slutsålda, men finns digitalt för fri nedladdning nedan. 

Böcker som vi fortfarande har i lager är inte digitaliserade, och kan beställas via föreningens vice ordförande Hans Wahlbom på 070-7744380 eller via mail [email protected].

Skickas mot faktura, portokostnad tillkommer. Alternativt kan de avhämtas på Gamla fängelset, intill Sveriges Fängelsemuseum på våning 2, Hamiltongatan 1 i Gävle. 

Årgång 1924-1975 10:-/st
Årgång 1976-2008 20:-/st.
Senare årgångar se pris per separat titel.

OBS: Vi rekommenderar att årgångarna laddas ner på datorn och sedan öppnas i en pdf-läsare, istället för att försöka öppna dem i sökmotorn. De är allt för tunga för det.

Stort tack till Lennart Nordström som skannat allt!

Senaste årsboken först, sen ligger de övriga från första årgången och sedan i årsföljd.

2023 Tradition och innovation 250:- (medlem 150:-)

ISBN 978-91-987496-3-2 ISSN 0429-2820

Image
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Barbro Sollbe, EFTER BRANDEN 1, Gävle reser sig –handlingskraft, ”idog sjelfverksamhet” och byggboom
Barbro Sollbe, EFTER BRANDEN 2, Handel och vandel i det sena 1800-talets Gävle
Barbro Sollbe, EFTER BRANDEN 3, Järnvägar, koportar och forntida vedergällning
Barbro Sollbe, EFTER BRANDEN 4, ”Ditt sybord räddade jag” – en ögonvittnesskildring
Barbro Sollbe, EFTER STADSBRANDEN, Ännu en brand – och Norrlandsposten ryckte ut
Lennart Nordström, En korgmakarsläkt i Gävle
Folke Lövgren, Statsdel, kvarter, rote – krångligt för lokalhistoriker
Staffan Berglind, Att smida medan järnet är varmt – yxfabriken i Storvik, äldst i Sverige
Några yxhugg i fabrikens historia
Vikingar klöv skallar med yxor
Bengt Löf, ”På med kannan mor!” Om brännvinskonsumtioneni Hedesunda och i Sverige
Bengt Löf, När brännvin gick in, gick vettet ut
Brännvinsförsäljning i Ålbo, ej helt lagligt
Kerstin Monk, Harkskär inpå livet
Länge nåddes Harkskär bäst med båt
Per Åke Lindgren, ”Busken” drunknade inte vid Eggegrund
Arne Øvrelid och Thor Øvrelid, Spanska sjukan slog hårt i Gästrikland
Adolf Hamilton i nyckelromanen
Katarina Kallings, Nästan hela personalen smittades och 16-åriga Emil dog
”Om teatrarna stängs, ökar paniken” – en partsinlaga under spanska sjukans år
Stefan Westrin, Stenmalet, det var inte så galet – Berglunds bageri med labyrint
Göran Andersson, I samhällets utkanter: sockenlapparna
Renskötsel pågick i Gästrikland
Katarina Kallings, Svenskt sameförtryck och religiösa fritänkare speglas i en rotkorg
Lena Maria Liss, Diakonins vagga stod i Gävle
Lena Maria Liss, Diakonissan syster Lillemor – ett arbetsliv på Brynäs
Matades med det uppkräkta – något om armodet på Brynäs
Många barn gav lägre hyra – utdrag ur en dokumentärroman
Barbro Sollbe, ”Av staten godkänt” – katolskt i Gävle
Josef Ålenius, Nybyggarliv i Bomhus: rallarbutik och plommonstöld
Barbro Sollbe, Bengt Löf vårdar och bevarar Hedesundas historia
Verksamhetsberättelse 2022
Siv Näsman, Ett konstnärsliv mellan Wien och Gävle
Ulf Sandgren, Spåren av gammelfarfars Gävle i dagens
Gärd Folkesdotter, Möten och integration i Andersberg
Tomas Attorps, Mångas historier från Vävaren
Barbro Sollbe, Alltmer ljus på sydsamisk kultur
Richard Benton, Storvik växte med järnvägen
Sven Ahlbäck, 1800-talets rika spelmansmiljö i Ovansjö var en mix av traditioner och stilar
Thomas Thornquist, Unik bildskatt i minnesboken om Folkparken i Gävle

***

1889 Meddelanden af GKF
Hildebrand, H Antikvariska undersökningar:
Gefle stad. Sida 2. Hemlingbystenen. Gravfält på söder.
Valbo socken. Sida 4. Runsten.
Ovansjö socken. Sida 6. Gravfält och runor.
Hedesunda socken. Sida 8. Fornminnen.
Österfärnebo socken. Sida 10. Fornminnen.
Torsåkers socken. Sida 11. Kyrkan.
Årsunda socken. Sida 12. Kyrkan.
GFF Fornlämningar i Österfärnebo och Hedesunda. Sida 14

1890 Meddelanden af GKF
Hildebrand, H Antikvariska undersökningar: Hille socken. Sida 1.
Hamrånge socken. Sida 4.
Ockelbo socken. Sida 6.
GFF Myntfyndigheter i Storsjön. Sida 9.
GFF En antikvarisk beskrivning över Gästrikland från Karl XI:s tider. Sida 13.
GFF Fynd av fornsaker i Hille socken. Sida 23.
GFF Om Gästriklands äldsta bygder och dess forna Wibol eller Kungsgårdar. Sida 25.
GFF P S angående Storsjöfyndet. Sida 32.

1891 Meddelanden af GKF
GFF Om de forna kyrkogodsen i Gestrikland. Sida 1.
GFF Gestriklands vapen. Sida 13.
GFF Hospitalskyrkan i Gefle. Sida 17.
GFF Om Upsala Domkyrkas gods på Gadön och fästet Gaddaborg. Sida 25.
GFF Om Ryssarnas härjningar i Gestrikland. Sida 31.
GFF Fornfynd i Hedesunda. Sida 32.
GFF Uppgifter angående klockor och inventarier i några av Gestriklands kyrkor. Sida 33.

1892 Meddelanden af GKF
GFF Om Gefle Slott. Sida 1.
GFF Fynd av fornsaker i Gestrikland. Sida 33. Strömsbro, Valbo, Hedesunda.
GFF Återfunnen runsten. Sida 37.

1893 Meddelanden af GKF
JS Det forna Gefle. Sida 1.
Pehrsson, Per Ovansjö kyrkas klockor och övriga inventarier. Sida 10.
Böhnen, J C v Syne-instrument över Gefle Slott. Sida 20.
Lundvik, J W Fynd av fornsaker. Sida 25.
GFF Gefle Trivial scholas Cassaräkning för år 1770. Sida 26. Trivialskolan.
GFF Geflefynd i Chile. Sida 30.
GFF Den äldsta kända kartan över Gefle. Sida 31.

1894 Meddelanden af GKF
J S Om Fredriksskans och äldre försvarsverk vid inloppet till Gefle. Sida 1.
J S Något om en äldre karta över Gefle. Sida 10.
GFF Rörande vattenrätten o d i Gavle å. Sida 13. Gavleån.
GFF Spridda anteckningar rörande Gefle stad i slutet av förra århundradet. Sida 14.
GFF Utdrag ur inkvarteringslistorna vid riksdagen i Gefle 1792. Sida 21.

1895 Meddelanden af GKF
J S Bidrag till Gefle stads äldre historia 1413-1636.

1896 Meddelanden af GKF
GFF Domhavande i Gestrikland. Sida 1.
GFF Följande handlingar. Sida 14. Diverse handlingar rörande provinsen från 1500-talet.
Selggren, J Gestriklands Hövdingaminne. Sida 25. Om länsstyrelsen, fogdar, befallningsmän, ståthållare och
landshövdingar i Gestrikland och Gefleborgs län.
GFF Valbo Kyrkas Ringklockor. Sida 50.

1897 Meddelanden af GKF
Jonas Selggren in memoriam. Sida 1.
Söderby runsten vid Gefle. Sida 3.
Om ryssarnes härjningar i Gefle omnejd. Sida 35.

1898 Meddelanden af GKF
Ryssarnes angrepp på Gefle år 1719. Sida 1.
Söderby runsten vid Gefle. Sida 17.


1899 Meddelanden af GKF

Ur rektor Selggrens papper: Folkmängden i Gefle och Gestrikland för äldre tider. Sida 1.

Om Gestriklands gränser. Sida 5.
Avvittringsinstrument mellan S Henriksson Sarfve och hans styvbarn år 1588. Sida 9.
Mantalsregister av Gefle stad på anno 1578. Sida 12.
Karta över Gefle från mitten av artonde århundradet. Sida 14. Karta från 1741 och 1747. Förteckning över ägare till tomter, kryddgårdar, trädgårdar och planteringar (plantrum).
Redogörelse för undersökning av Gestriklands och Helsinglands folkmål åren 1897 och 1898. Sida 24.

1900-1901 På Dropbox
Nynäs. Sida 1.
GFF Gruvor i Torsåkers socken. Sida 9.
GFF Hamrar och masugnar i Torsåkers socken i äldre tider. Sida 20.
GFF Hantverkssocietetens i Gefle äldsta reglemente. Sida 32.
Björkman, P Relation av Ovansjö kyrkobyggnad. Sida 38.
GFF Stadgar för GFF. Sida 43.

1902 Meddelanden af GKF
Borgmästare i Gefle. Sida 1.
GFF Om finnarna i Gästrikland. Sida 26.

1903 Meddelande af GKF
Om jordbeskattningen i Gestrikland. Sida 1.
GFF Gränsreglering mellan Uppland, Västmanland och Gästrikland 1709. Sida 19.

1904 Meddelanden af GKF
Om bruken och bergverken i Valbo socken. Sida 1.
Läkare i Gefle på 1600-talet. Sida 8.
Om jordbeskattningen i Gestrikland. Sida 14.

1905 Meddelanden af GKF
Frödin, Otto Ett gravfält från den yngre järnåldern vid Östveda i Hedesunda Socken, Gestrikland. Sida 1.
Om jordbeskattningen i Gestrikland. Sida 22.

1906 Meddelanden af GKF
Kort begrepp av Gefle stads historia. Sida 1. 1 kapitlet, Om Gefle stad i gemen.
Kort begrepp av Gefle stads historia. Sida 12. 2 kapitlet, Stadens politiska inrättning.

1907 Meddelanden af GKF
Kort begrepp av Gefle stads historia. Sida 1. 3 kapitlet, Stadens ecclesiastiqve inrättning.
Kort begrepp av Gefle stads historia. Sida 30. 4 kapitlet, Stadens skola-inrättning. .

1908 Meddelanden af GKF
Stenebergs sockerbruk. Sida 1.
Kort begrepp av Gefle stads historia. Sida 22. Fortsättning från 1907.

1909-10 Meddelanden af GKF
Nordenlöf, J Kort geografisk beskivning över Gefle stad. Sida 1.
Kort begrepp av Gefle stads historia. Sida 6. Fortsättning från 1908.
Bergverk uti Torsåker. Sida 15.
Ovansjö bergsmans- och bonde hamrar. Sida 21.

1911 Meddelanden af GKF
Till Gefle stads historia under 1700-talet. Sida 1. Magistratens bidrag till K Maj:ts berättelse till riksdagen 1746-47.
Ström, C M Steneberg: några framställda förslag till användning av byggnaderna och platsen däromkring. Sida 20.
GFFs samlingar. Sida 26. Förteckning på inventarier tillhörande föreningen.

1912 Meddelanden af GKF
Holmqvist, K G 1772 års Kyrko- och tornbygge i Årsunda.

1913 Meddelanden af GKF
Huru inskränkningen i Gefle stads utrikes sjöfart genom förordningen 1636 kom till.
Kronofiskerierna i Gestrikland. Sida 13.

1914 På Dropbox
GFF Om kronofiskerierna i Gestrikland. Sid 2. Fortsättning från 1913.
Bohlin, Gunnar Allmogeliv i Hille socken. Sida 7.
GFF Meddelande till Kungliga Fornminnesvårdskommittén. Sida 31.
GFF Den svenska hembygsvården. Sida 35.
GFF Hemslöjden inom Gestrikland. Sida 35.
Lindeberg, Wilhelm Minnen från Gamla Gefle. Sida 36.
GFF Förteckning över erhållna museiföremål till föreningen. Sida 41.

1915 På Dropbox
Minnen efter Karl Oskar Fyhrvall. Sida 2.
GFF Minnen efter Hjalmar Kempff. Sida 4.
Arne, T J Gestriklands andel i de svenska vikingatågen och köpmansfärderna till Östern under vikingatiden. Sida 4.
GFF Geflefiskets storhetstid. Sida 8.
GFF Väggmålningar från en gammal fiskargård. Sida 10. Målningar skänkt av Th. Forsman, 1:a kv. nr 33.
GFF Läroverkets museum. Sida 11.
Stolpe, Carl J Om stadsbränder och brandstod. Sida 12.
GFF Förteckning över förvärade museiföremål.. Sida 26

1916-1917 På Dropbox
Rydh, Hanna En arkeologisk undersökning i Hamrånge socken, Gästrikland. Sida 2.
GFF Vy av Rådhustorget med Ennesska huset på 1830-talet. Sida 14.
Lindeberg, Wilhelm Pehr Ennes självbiografi. Sida 15.
GFF Enneska gravkoret. Sida 28.
Bohlin, Gunnar Ur Gästriklands kulturhistoria. Sida 30.
Cgn Brynäs herrgård. Sida 43.
GFF Förteckning över förvärade föremål. Sida 48.

1918 På Dropbox
Rydh, Hanna Två järnåldersgravfält. Sida 2.
Hedin, Einar Gefle i krigstid för 200 år sedan. Sida 19.
Cgn Hos en köpmansfurste i Gefle för 100 år sedan: Pehr Ennes hem och hushåll. Sida 31.
GFF Förteckning över förvärade föremål. Sida 43.

1919 På Dropbox
Lindeberg, Wilhelm Carl Fredrik Wiberg: en minnesteckning. Sida 3.
Schnittger, Bror Carl Fredrik Wiberg som fornforskare. Sida 12. Arkeolog.
Cgn Forna historielektorer i Gävle. Sida 16.
Rydh, Hanna Ett gravfynd från Ovansjö socken. Sida 28.
Rydh, Hanna Några gravrösen i Bomhus i Valbo socken. Sida 31-
End En gammal Geflesläkt och litet om dess ursprung och verksamhet. Sida 35.
Fant, Erik Konsthistoriska anteckningar från några herrgårdar i Gästrikland. Sida 47.
Magnusson, Elisabeht Göran Fredrik Göransson: ett hundraårsminne 1819-1919. Sida 55. Granskningar och översikter.
GKF Förteckning över skänkta föremål. Sida 62.

1920 Meddelanden av GKF
T B Vid forngravarne. Sida 2. Dikt.
Rydh, Hanna Den magiska ringen från Hamrånge. Sida 3.
Erixon, Sigurd Gästriklands byggnadskultur. Sida 7
Salvén, Erik Den medeltida skulpturen i Hamrånge kyrkas konstsamling . Sida 17.
GKF Förteckning över förvärvade föremål. Sida 29.

1921 På Dropbox
Minnen efter Oscar Montelius. Sida 4.
Rydh, Hanna Nya stenålderformer i Gestrikland. Sida 5.
End Ur en gammal Geflesläkts krönika. Sida 9.
Rydh, Hanna Ett meddelande om undersökningen på gravfältet vid Strömsbro, Gefle.
Hedlund, Karl Från Gästrikebygder. Sida 47. Västerbergs Elevförbunds årsbok 1920-21.
GKF Förteckning över förvärade föremål. Sida 54.

1922 På Dropbox
Hedin, E A Minne efter Landshövding Robert Hagen. Sida 2.
Hedin, E A Gefle slott. Sida 3.
Enqvist, Arvid Undersökning av gravhög i Ulfsta, Ockelbo socken. Sida 4.
End Samuel Valley och hans släkt och litet om riksdagen i Gefle. Sida 1.2
Hedlund, Karl Johan Olof Wallins Gästriklands-härstammning. Sida 47.
Hagberg, Louis Från forna dagars Gestrikland. Sida 55.
GKF Förteckning över förvärvade föremål. Sida 69.

1923 På Dropbox
Alrot, Erik Akademisk avhandling om Gästrikland: del 1. Sida 1. Översättning av Vilhelm Lindeberg.
Elfstrand, Percy Peter Brändström: en storborgare i Gefle under den gustavianska tiden.
Nordlander, Johan Gävlebornas fiskefärder till Ångermanlands kust. Sida 93.
GKF Förteckningar över föremål, förvärvade under år 1923. Sida 115.

1924
Prolog vid avtäckningen av Gustaf Vasa-statyn i Gefle den 30 augusti 1924
Percy Elfstrand, En skotsk patriciersläkt i Gefle (Ennes).

1925 På Dropbox
Cgn Stadsarkitekt E A Hedin. Sida 5. Minnesskrift.
Elfstrand, Percy Ur Mackmyra bruks historia. Sida 9.
S-b-g En tvångsvärmning med efterspel. Sida 70. Carl XII:s krig.
GKF Förteckning på föremål, förvärvade 1925. Sida 82.

1926 På Dropbox
Elfstrand, Percy Gefle i krigstid under Gustaf III:s regering. Sida 3.
Alrot, Erik Akademisk avhandling om Gestrikland 1722: del 2. Sida 44. Översättning av Vilhelm Lindeberg.
S-B-G Ur protokollen från trolldomsrannsakningarna i Gefle 1675: del 1. Sida 73. Häxor.
Hedlund, Karl Gestriklands organisationer för hembygdsvård och deras verksamhet.
Carlgren, Wilhelm De norrländska skogsindustrierna intill 1800-talets mitt. Sida 106. Översikter och granskningar. Recension av Percy Elfstrand.
GKF Förteckning över under året förvärvade föremål. Sida 117.

1927 På Dropbox
Elfstrand, Percy Kronobränneriet i Strömsbro: ett bidrag till dess historia. Sida 3. Del 1.
S-B-G Ur protokollen från trolldomsrannsakningarna i Gefle 1675: del 2. Sida 38. Häxor.
Hedlund, Karl Gestriklands år 1927 kända stenåldersfynd. Sida 53.
GKF Gestriklands hembygdsföreningar 1927. Sida 73.
GKF Förteckningar på föremål förvärvade 1927. Sida 83.
Elfstrand, Percy Gestrikebibliografi 1924-1926. Sida 93.

1928 På Dropbox
Elfstrand, Percy Kronobränneriet i Strömsbro: ett bidrag till dess historia. Sida 3. Del 2.
S-b-g Några anteckningar om de ryska krigsfångarna i Gefle 1704-1713. Sida 36.
Enqvist, Arvid Nya fynd och undersökningar i Gestrikland. Sida 47.
Svenska Turistföreningen En bok om Gestrikland. Sida 71. Översikter och granskningar. Recension av Elfstrand.
Elfstrand, Daniel Gefle Elementarskola och Atheneum. Sida 74. Recension av Karl Hedlund.

1929 På Dropbox
Elfstrand, Daniel Sveriges första enhetsskola. Sida 5.

1930 På Dropbox
Nordlander, Johan Gästriklands äldre tillnamn. Sida 5.
Elfstrand, Percy Kronobränneriet i Strömsbro: ett bidrag till dess historia. Sida 22. Del 3.
Enqvist, Arvid Antikvariska notiser om Gästrikland från 1600-talet. Sida 59.
Hedlund, Karl Gammalgårdens plats i bygdens liv. Sida 70. Jönsegården i Ovansjö.
Malmborg, Boo von Sankt Olofs sten. Sida 87.
Vendin, P J Det forntida fisket vid norrlandskusten: gävlebohamnar under gångna århundraden. Sida 89.
Litteraturanmälningar. Recension av Percy Elfstrand.
Johansson, O Gävleborgare uti hedervärda bondeståndet vid riksdagarna 1809-1866. Sida 91. Litteraturanmälningar.
Recension av P. Elfstrand. 17 Lundén, G E Bidrag till Gävle skolors historia: del 1 Läroverkets historia. Sida 91. Litteraturanmälningar. Recension av P. Elfstrand.
Englund, Nils Ur rådhuskrönikan: bilder från 1700-talets Gefle. Sida 94. Litteraturanmälningar. Recension av P. Elfstrand.
Hallström, Gustav Medeltida försvarsverk i Norrland I. Sida 95. Litteraturanmälningar. Recension Boo von Malmborg.
Söderberg, Josef Några drag ur församlingslivet i Hamrånge under flydda tider. Sida 99. Litteraturanmälningar. Recension av Karl Hedlund.
GKF Skänkta föremål. Sida 112.
Elfstrand, Percy Gästrikebibliografi 1927-1929. Sida 123.

1931 På Dropbox
S-b-g Hans P Pettersson: in memoriam. Sida 5.
Bergman, Bengt Sjöstrannsgården i Valbo. Sida 7.
Elfstrand, Percy Kronobränneriet i Strömsbro: ett bidrag till dess historia. Sida 30. Del 4 .
Andrén, Erik Äldre bebyggelse i Gefle. Sida 70.
Claesson, Claes Boplatsundersökningar i Gästrikland 1931. Sida 85.
Malmborg, Boo von Stenåldersboplatsen vid Hagaström. Sida 89.
Arbman, Holger Vikingagravar i Hamrånge. Sida 90.
Gustawsson, Karl-Alfred Fornminnesinventeringen i Gästrikland. Sida 99.
Malmborg, Boo von Fornminnesinventeringen i Gefle stad och Valbo socken. Sida 104
Bellander, Erik Fornminnesinventeringen i Österfärnebo och Hedesunda socknar. Sida 107.
Källström, Ingmar Fornminnesinventeringen i Högbo socken. Sida 115.
Elfstrand, Daniel Femtio år: minnen och intryck från skolåldern. Sida 118. Litteraturanmälningar. Recension av Einar Hedin.
GKF Förteckning över nyförvärv till föreningens museum. Sida 125.

1932 På Dropbox
Modén, Arne Ur Gefle slotts äldre byggnadshistoria. Sid 3.
Beskow, Ivar Gefleriksdagsmännen i borgarståndet 1809-1866. Sid 26
Hedlund, Greta Bröllopsseder i Ovansjö socken i Gästrikland vid 1800-talets mitt. Sid 56.
Malmborg, Boo von Redogörelse för Gästriklands Kulturhistoriska Förenings museums verksamhet. Sid 74.

1933 På Dropbox
Arbman, Holger En släktgrav från vikingatiden. Sid 3.
Nyström, Harald Om gårdsnamnen i Ovansjö. Sid 29.
Lundberg, August Ett byhem i Gästrikland. Sid 47. Lunds Bonde- och Utanvessarförenings gammelgård "Lundgrens" i Valbo.
Källström, Ingmar Fornminnesinventeringen i Järbo socken. Sid 59.
Englund, Nils Kulturmässan i Gefle 1933. Sid 62.
Malmborg, Boo von Släktgårdsinventeringen i Gästrikland. Sid 67
Andren, Erik. Heller, Brynolf.
Elfstrand, Percy Gefle stads kyrkor. Sida 82. Konsthistoriskt inventarium. Litteraturanmälningar. Recension av Karl Hedlund.
Nordlander, Johan Korsmässomarknaden: Norrländska samlingar. Sid 84. Litteraturanmälningar. Recension av Karl Hedlund.
Valbo Hembygdsförening Utanvessaren. Sid 84. Litteraturanmälningar. Recension av Karl Hedlund.
Arbell, Gösta Gefle Krönika 1931 och 1932. Sid 85. Litteraturanmälningar. Recension av Karl Hedlund.
Nyström, Harald Julhälsningar till församlingarna i ärkestiftet 1933. Sida 85. Litteraturanmälningar. Recension av Karl Hedlund.
Palm, Carl Wilhelm Minnen från prästhem i Ärkestiftet. Sida 85. Litteraturanmälningar. Recension av Karl Hedlund.
Erixon, Sigurd och Wallin, Sigurd Svenska kulturbilder. Sida 86. Litteraturanmälningar. Recension av Karl Hedlund.
Friesen, Otto von Nordisk Kultur VI: runorna. Sida 88. Litteraturanmälningar. Recension av Karl Hedlund.

1934 På Dropbox
Englund, Nils Eriksgata. Sid 5.
Lübeck, Sven Antonie Rettig. Sid 7.
Humbla, Philibert De rettigska samlingarna. Sid 9.
Jacobson, Esther Förtretligheter: en axplockning ur Gefle Stads kyrkorådsprotokoll 1682-1757. Sid 21.
Thorman, Elisabeth Mäster Halfvard Gäfverbergs "Ylle- och Linne-fabrique" i Gefle, åren 1748-1781. Sid 37. Del 1.
Humbla, Philibert "Båtar" i Hedesunda. Sid 59.
Bellander, Erik Iakttagelser på gravfältet vid Järvsta. Sid 75.
Bellander, Erik De arkeologiska undersökningarna i Gästrikland 1934. Sid 85.
Hedlund, Karl Från Gäsrikebygder: Gästriklands Folkhögskolas årsbok. Sid 86. Kulturhistorisk litteratur. Recension av Philibert Humbla.
Lindeberg, Märta Gefle på 1600-talet. Sid 87. Kulturhistorisk litteratur. Recension av P. Humbla.
Valbo Hembygdsförening Utanvessarn 1934. Sid 87. Kulturhistorisk litteratur. Recension av P. Humbla.
Berg-Svensson Svensk Bondekultur. Sid 88. Kulturhistorisk litteratur. Recension av P. Humbla.
Bröndstedt, Johs Handel och samfärdsel. Sid 88. Kulturhistorisk litteratur. Recension av P. Humbla.

1935 På Dropbox
Något om Gefleborgs slottsfängelse. Sid 5.
Enblom, Walfrid Gästriklands herrgårdar. Sid 11.
Nilsson, Erik S Hans Wikströms härstamning och ungdomsår. Sid 24.
Modén, Arne Från vedtak till spillertak. Sid 41.
Humbla, Philibert Stockbåtar. Sid 53. En studie.
Humbla, Philibert Arkeologiska undersökningar i Gästrikland 1935. Sid 63.
Lindqvist, Sune Svenskarna i heden tid. Sida 67. Arkeologisk och kulturhistorisk litteratur. Recension av P. Humbla.
Arbman, Holger och Stenberger, Mårten Vikingar i västerled. Sid 67. Arkeologisk och kulturhistorisk litteratur. Recension av P. Humbla.
Ekholm, Gunnar Forntid och fornforskning i Skandinavien. Sid 68. Arkeologisk och kulturhistorisk litteratur. Recension av P. Humbla.
Lundberg, Erik Herremannens bostad. Sid 68. Arkeologisk och kulturhistorisk litteratur. Recension av P. Humbla.
Jirlow, Ragnar Svensk vardag genom tiderna. Sid 69. Arkeologisk och kulturhistorisk litteratur. Recension av P. Humbla.
Ahnlund, Nils och Sahlgren, Jöran Vår hembygd. Sid 70. Arkeologisk och kulturhistorisk litteratur. Recension av Philibert Humbla.
Valbo Hembygdsförening Utanvessarn 1935. Sid 70. Arkeologisk och kulturhistorisk litteratur. Recension av A F.

1936 På Dropbox
Humbla, Philibert Briggen Gerda av Gefle. Sid 5.
Lindeberg, Märta Gamla gravstenar i Stora kyrkan i Gefle. Sid 22.
Thorman, Elisabeth Mäster Halfvard Gäfverbergs "Ylle- och Linne-fabrique" i Gefle, åren 1782-1798. Sid 33. Del II.
Nilsson, Erik S Petter Löfling: Tolvforspojken som blev spansk professor. Sid 49.
Berg, Gösta Säckar av ålskinn. Sid 56.
Elfving, Lars "Kyrkvägen" över Dalälven: några hågkomster från Belgsnäs i Hedesunda.
Hedlund, Karl Gästrike-Hälsinge Hembygdsförbund 1926-1936. Sid 73.
Humbla, Philibert Masmästaregården från Djupdal, Järbo Hembygdsförenings gård.
Humbla, Philibert Arkeologiska undersökningar i Gästrikland 1936. Sid 89.
Hellner, Brynolf och Andrén, Erik Sveriges Kyrkor. Sid 94. Kulturhistorisk litteratur. Recension av P. Humbla.
Valbo Hembygdsförening Utanvessarn 1936. Sid 95. Kulturhistorisk litteratur. Recension av P. Humbla.

1937 På Dropbox
Till Sven Lübeck på 60-årsdagen. Sid 5. Namninsamling.
Lemhagen, Emil Våreld. Sid 15. Två gästrikebilder. Poesi.
Lemhagen, Emil Hemkomst. Sid 17. Två Gästrikebilder. Poesi.
Rydbeck, Otto Några ord om ett medeltida konstverk. Sid 19.
Kjellberg, Sven T Funderingar kring en krukskärva. Sid 24.
Festin, Erik Härjedalen: en gefleborgsk utpost. Sid 31.
Wranér, S H Några ord om vad som kommit i dagen vid Heliga Trefaldighets kyrkas i Gefle restaurering. Sid 49.
Söderhielm, Sixten Tolvfors Bruk. Sid 65.
Törnquist, Algot Några blad ut den gamla sockenstämmans historia. Sid 110.
Ulfsparre, Hedvig Det gästrikländska hemslöjdsarvet. Sid 125.
Hedlund, Karl Litteraturen om Gästriklands forntid. Sid 137. En översikt.

1938 På Dropbox
Bellander, Erik Gästriklands järnåldersbebyggelse. Sid 7. Del 1, Fornlämningar och fynd. 
Området kring Dalälven.
Österfärnebobygden.
Hedesundabygden.
Storsjöområdet.
Ovansjöbygden.
Torsåkersbygden.
Årsundabygden.
Ockelbobygden.
Kustområdet.
Gavleåns dalgång.
Testeboåns dalgång.
Den egentliga Hillebygden jämte Trödjeområdet.
Hamrångebygden jämte Axmarområdet.
Kuströsena.
Sammanfattning.
GFF Gästriklands Hembygdsföreningar 1937. Sid 165.

1939 På Dropbox
Hedin, Einar En chifferinskrift på Gefle slott. Sid 5.
Lindeberg, Märta Kvarteret Södra Varvets fastigheter och ägare. Sid 11.
Tinnberg, Knut Vad flygkameran avslöjat: den forntida bebyggelsen och de forntida vägarna väster om Gefle. Sid 22.
Hannqvist, Tore Namnskicket i Österfärnebo socken. Sida30. Studier i namnkultur och dialekt.
Humbla, Philibert Sundmarsgården i Hamrånge. Sid 37.
GFF Gästriklands Hembygdsföreningar 1939. Sid 47.

1940 På Dropbox
Berlin, Nils Några ord om släkten Rettig. Sid 5.
Berlin, Nils Rettigska museidonationen. Sid 11.
Wranér, S H Museibyggnaden. Sid 19.
Humbla, Philibert Gävle museum. Sid 31. Samlingarnas karaktär och uppordning. Kort vägledning.
Hedlund, Karl Hembygdsrörelsen som folkrörelse. Sid 83.

1941 På Dropbox
Yngström, Erik Fynd från två högar på Strömsbro-gravfältet. Sid 5.
Beskow, Hans Var låg det äldsta Gävle? Sid 17
Wichman, Holger Några brev: från Gästriklands representanter i bondeståndet under riksdagarna 1809-1815. Sid 26.
Elfstrand, Percy På tjänsteresa i Gästrikland på 1820-talet. Sid 35. Utdrag ur Herman Gyllenhaals resejournaler.
Hahr, August Rettigska porträttsamlingen. Sid 83.
Hedlund, Karl Sven Lübeck in memoriam. Sid 99. Minnesord av rektor Karl Hedlund den 20 april 1941.
GFF Gästriklands Hembygdsföreningar 1941. Sid 109.

1942  På Dropbox

Lindkvist, Einar Om Gästriklands folkmål. Sid 5.
Humbla, Philibert Fartygstavlor. Sid 103. Ett försök till gruppering.
GFF Berättelse över Gävle Museums verksamhet år 1941. Sid 132.
GFF Gästriklands Hembygdsföreningar 1942. Sid 148.

1943 På Dropbox
J. Arne, Ett gästrikefynd från kalifen Harun-Ar Raschids välde.
Algot Törnquist, Landshövdingeläktaren i Valbo kyrka.
Philibert HumbIa, Något om 1700-talets Gävlesilver.
Philibert HumbIa, Något om 1700-talets Hudiksvallssilver.
S. Gerndt, En järnvägsbyggare ritar och berättar.
Hedlund, Karl Sydligt och nordligt i Gästrikland. Sid 89. Ett avsnitt ur en Gästriklands-beskrivning.
Dalén, Sten Nordiska templet. Sid 101.
Gästriklands Hembygdsförening 1943. Sid 112.

1944 På Dropbox
Bellander, Erik Gästriklands järnåldersbebyggelse. Del 2,
Stenåldern.
Bronsåldern.
Järnåldern.
Förromersk järnålder.
Romersk järnålder.
Folkvandringstid.
Vendeltid.
Äldre vikingatid.
Yngre vikingatid.
Bygderna under vikingatiden.
Sammanfattning.
Ulfsparre, Hedvig Lisa Hedberg in memoriam. Sid 96.
Gästriklands Hembygdsföreningar 1944. Sid 105.


1945-1946 På Dropbox

Hans Beskow, En gustaviansk byggmästarsläkt i Gävle. (Pousette)
Philibert Humbla, Skeppet Frihetens första seglation.

1947 10:-

Sixten Strömbom, Ett okänt Gustav II Adolfsporträtt.
Philibert Humbla, Kristoffer Polhems järnvåg i Gävle.
Gustav Annerhag, Bruksherrar och Hedesundabönder.
Ragnar Jirlow, Plogar i Gävle museum.
Philibert HumbIa, Några stoltyper i Gästrikland.
Jan Holmström, Några ortnamn vid gästrikekusten.
Nils Gösta Sandblad, Märtha Tynell - en målarinna från sekelskiftet.

1948 10:-

Gunnar Hobroh, Medeltida gryta från Kungsbäck.
Philibert HumbIa, Målade fönsterrutor i Gästrikland och Hälsingland.
Erik Wickberg, Gysingedragonerna.

1949 10:-

Philibert HumbIa, Björkebåten från Hille.
R. Sandegren, Björkebåtens geologiska datering.
Sten Karling, Gästriklands medeltidssigill.
Gunnar Hobroh, Till landställenas äldre historia i Gävle.

1950 10:-

Sven HammarIund, Tessin d ä, Gävle och Hudiksvall.
Gunnar Hobroh, Arbeten och näringsliv hos en koltorpare 1771 - 1817

1951-1952 10:-

Gunnar Hobroh, Erik Sehlberg och Röjningen i Gävle.
Gunnar Hobroh, Modeller av jordbruksredskap i Gävle museum.
Nils Björsjö, Källmur, Kuppbol och Nyberg. Ett bidrag till Bomhusområdets
bebyggelsehistoria
Gunnar Hobroh, Två vallonska brödstämplar.


1953-1954 10:-

Carl-Gustaf Thomasson, Leonard von Hauswolffs dagboksanteckningar från riksdagen i
Gävle 1792.
Axel Liljencrantz, Pehr Ennes' självbiografi.
Bertil Wester, Gamla kyrkorglar i Gästrikland.
Gunnar Hobroh, En gästrikebergsmans minnen från privilegiernas sista år.

1955 10:-

Percy Elfstrand (utg) Gävle stads tänkebok 1573 - 1659.

1956 10:-

Olle Källström, Valbo kyrka 1956.
William Eriksson, "Konsten". Konstgångama vid Torsåkers gruvor.
Hjalmar Söderström, 41 år vid Hofors järnverk.

1957 -1958 På Dropbox
Hedblom, Folke Gästriklands äldre bebyggelsenamn: natur och bygd i Gästrikland i gammal tid: naturlandskapet och den äldre bebyggelsen. En förberedande undersökning.
socknar och byar vid medeltidens slut.
Gästriklands ortnamnstyper allmän karakteristik.
De viktigare äldre bynamnstyperna: Berg, Berga.
Namn på -sta.
Namn på -by.
Namn på -bo.
Namn på fornsv. -bodha.
Namn innehållande åker och vret.
Namn innehållande säter och böle.
Om namn på -torp.
Ortnamnstyper och bebyggelsehistoria: om ortnamnen och Gästriklands äldre järnhantering.  Namn på -hyttan.
Ortnamnstyper och bebyggelsehistoria: minnen av forntida och medeltida religion i Gästriklands ortnamn. Sid 75.
De äldre socken- och byanamnen. Sid 91.
Hedesunda socken. Sid 92.
Österfärnebo socken. Sid 106.
Årsunda socken. Sid 113.
Torsåkers socken, med Hofors kommun. Sid 119.
Ovansjö socken med Järbo socken och Sandvikens stad. Sid 124.
Ockelbo socken med Åmots kapellag. Sid 132.
Hamrånge socken. Sid 140.
Hille socken. Sid 147. En förberedande undersökning.
Valbo socken. Sid 152.
Stadsnamnet Gävle. Sid 164.
Om landskapsnamnets tydning. Sid 178.

1959 På Dropbox
Norberg, P Bergsmännens hyttor och hamrar: Gästriklands bergslag: tvisten om tiondejärnet. Sid 9. Gästriklands hyttor och hamrar.
Bergsmanshyttor och -hamrar i Torsåker. Sid 15.
Utefter Hoforseller Hoån: Fagersta. Tjärnäs. Vall. Hohyttan.
Utefter Vi ström: Barkhyttan. Vibyggehyttan. Särsta.
Vid Torshytte ström: Torshyttan. Kalvsnäs.
Utefter Nyhytte ström: Nyhyttan. Bagghyttan. Västerhästbo. Åsmundshyttan. Prästhyttan.
Vid två mindre strömmar: Nystilla. Stenshyttan.
Bergsmanshyttor och -hamrar i Ovansjö. 
Gästriklands hyttor och hamrar. Vid Jädran. Järbo.
Bergsmanshyttor och -hamrar i Ovansjö. Sid 53.
Vid Backbergs- Eller Norrbergsån. Backberg eller Norrberg.
Bergsmännens hyttor och hamrar: Gästriklands bergslag: Bergsmanshyttor och -hamrar i Ovansjö. Sid 55.
Gästriklands hyttor och hamrar. Utefter Vallbyggeån. Hosjö eller Brobygge övre.
Bergsmännens hyttor och hamrar: Gästriklands bergslag: Bergsmanshyttor och -hamrar i Ovansjö. Sid 57.
Gästriklands hyttor och hamrar. Utefter Vallbyggeån. Vall eller Brobygge nedre.
Bergsmännens hyttor och hamrar: Gästriklands bergslag: Bergsmanshyttor och -hamrar i Ovansjö. Sid 60.
Gästriklands hyttor och hamrar. Vid Hammarby ström. Gavelhyttan.
Bergsmännens hyttor och hamrar: utom bergslag: Bergsmanshamrar i Valbo. Sid 61. Gästriklands hyttor och hamrar. Vid Gavleån. Västbygge.
Bergsmännens hyttor och hamrar: utom bergslag: Bergsmanshamrar i Valbo. Sid 61. Gästriklands hyttor och hamrar. Vid Gavleån. Åsbygge.
Bergsmännens hyttor och hamrar: utom bergslag: Bergsmanshamrar i Hille. Sid 62. Gästriklands hyttor och hamrar. Vid Testeboån. Stigsbäcken.
Bergsmännens hyttor och hamrar: utom bergslag: manufakturverk i Hamrånge. Sid 62. Gästriklands hyttor och hamrar. Katrineholm. 414 1959 Norberg, P
Bergsmännens hyttor och hamrar: utom bergslag: manufakturverk i Hamrånge. Sid 63. Gästriklands hyttor och hamrar. Hagsta.
Bergsmännens hyttor och hamrar: utom bergslag: manufakturverk i Hamrånge. Sid 63. Gästriklands hyttor och hamrar. Berg.
Bergsmännens hyttor och hamrar: utom bergslag: järnindustri i Gävle. Sid 64.  Gävle knipphammare.
Bergsmännens hyttor och hamrar: utom bergslag: järnindustri i Gävle. Sid 65. Gävle gjuteri.
Bergsmännens hyttor och hamrar: sammanslagningar. Sida 64.
Brukens hyttor och hamrar: Petreska bruken: Hofors med Robertsholm och Montrose. Sid 73.
Brukens hyttor och hamrar: Petreska bruken: Hammarby med Krattens masugn. Sid 89.
Brukens hyttor och hamrar: Petreska bruken: Åtterst och Urfors med Kungsfors och Kungsgården. Sid 102.
Brukens hyttor och hamrar: bruken vid Skommarhytte ström: Gammelstilla med Skommarhyttan och Axelshammar. Sid 111.
Brukens hyttor och hamrar: Göranssonska bruken: Högbo bruk med Edskens masugn. Sid 118.
Brukens hyttor och hamrar: Göranssonska bruken: Sandviken. Sid 127.
Brukens hyttor och hamrar: bruken i Valbo och Hille: Tolvfors. 
Brukens hyttor och hamrar: bruken i Valbo och Hille: Hilleviks masugn. Sid 141.
Brukens hyttor och hamrar: bruken i Valbo och Hille: Forsbacka. Sid 145.
Brukens hyttor och hamrar: bruken i Valbo och Hille: Mackmyra hammare och Valbo masugn. Sid 155.
Brukens hyttor och hamrar: bruken i Valbo och Hille: Oslättsfors. Sid 164.
Brukens hyttor och hamrar: Ockelboverken: Vij säteri. Sid 170.
Brukens hyttor och hamrar: Ockelboverken: Åbro, Brattfors och Åmot samt Jädraås. Sid 175.
Brukens hyttor och hamrar: Hamrångeverken: Axmar. Sid 183.
Brukens hyttor och hamrar: Hamrångeverken: Vifors. Sid 194.
Brukens hyttor och hamrar: Hamrångeverken: Viksjö. Sid 200.
Brukens hyttor och hamrar: Österfärnebobruken och Hyttön: Grönsinka med Stålbo och Oppsjö. Sid 204.
Brukens hyttor och hamrar: Österfärnebobruken och Hyttön: Gysinge. Sid 211.
Brukens hyttor och hamrar: Österfärnebobruken och Hyttön: Hyttö masugn. Sid 219.
Utdrag ur bergmästarrelationerna: nyare smidesmetoder och förbättrad blåsning. Sid 225.
Utdrag ur bergmästarrelationerna: bergmästarnas förhoppningar och besvikelser. Sid 229.
Tabeller: tackjärnstillverkning. Sid 236, stångjärnstillverkning. Sid 254, järnmanufaktur Sid 266, bessemerstål Sid 269. gjutgods Sid 270, privilegie- och nedläggningsår Sid 272, antal bruksanställda år 1834 Sid 276, antal bruksarbetare åren 1850, 1857, 1860, 1865 och 1892 Sid 278, antal arbetare vid gjuterierna åren 1853-1873 Sid 279.

1960 På Dropbox
Marin, Sven En gustaviansk landsortsteater. Sid 5. Några anteckningar om det s k Operahuset i Gävle, dess tillkomst och skiftande öden.
Brunius, Jan Gamla operahuset i Gävle. Sid 48. En byggnadshistorisk undersökning. Teaterladan, Operahuset, Södra Kungsgatan, Kv Spektaklet. Uppfördes under Gustav den III:s tid 1784 i nyantik stil med valmat sadeltak, ytterpanel med lockribbor. Huset var i ljus färg och ingången låg i södra gaveln. Revs 1957.
Hedlund, Karl Hülphers beskrivning över Gästrikland 1793. Sid 61. Källorna och utformningen.
Hobroh, Gunnar Gåsholma: en gammal lotsplats. Sid 76.
Björk, Karl Från ödemark till industristad: årsringar i Sandvikens bebyggelsehistoria. Sid 83.
Lindström, Kerstin Litteratur om Sandviken. Sid 122. En förteckning i bokstavsordning.
Klingberg, Carl P N Persson in memoriam. Sid 127.
S M Algot Törnquist in memoriam. Sid 130.

1961 På Dropbox
Jansson, E Alfred Karolinen på Högbo bruk: en krigargestalt. Sid 5.
Göransson, K F Hemma i Sandviken och ute i världen: minnesberättelse. Sid 31.
Ringmar, Richard Bergsmansbruket i Gästriklands Bergslag: en ekonomisk-historisk orientering. Sida 98.
Eriksson, HJ Axel Eriksson in memoriam. Sid 122.

1962 10:-

Erik Brännman, Gästriklands Kulturhistoriska Förening under 100 år.

Sven Lundqvist, Gävles utrikeshandel vid 1500-talets mitt.
Birgitta Odén, Gävle borgare och kopparhandeln under 1500-talet.
Gunnar Hobroh, Testebo by och dess marker.
Hasse Petrini, Arkivalier rörande Gästrikland i Härnösands landsarkiv.
Erik Larsson, Gästriklands befolkning och näringsliv.
Barbro Hedlund - Erik Wikén, Bibliografi över rektor Karl Hedlunds tryckta skrifter.
Gunnel och Erik Wikén, Systematiskt register över föreningens utgivna tryck 1862-1962.

1963 10:-

Evert Baudou, Arkeologiska undersökningar på gravfältet vid Årsunda kyrka.
Ingrid Swartling Maria som förbedjerska. Ett cisterciensiskt motiv i Årsunda kyrka.
Anna-Lisa Hillbom, Litteratur om Årsunda. Förteckning.
Sune Zackrisson, Kring minnesutställningen över Ida Matton.
Per Carlberg, Träkolsförbrukningen inom Gästriklands järnhantering för hundra år sedan.
Erland Dackman, Beräkning av skogsåtgång för kolning av träkol till järnhanteringen i
Gästrikland 1856 - 1857.
William Eriksson, De gästrikländska fäbodarna.

1964 10:-

Percy Elfstrand, En släktkrets i bild. (Om släkterna Ennes, Garberg och Brändström)
Gunnar Hobroh, Gästriklands jordbruk vid mitten av 1800-talet och lantbruksskolan på Vall.
Ture Karlström, Gävle gamla teater. Några kartfynd i Gävle stadsbiblioteks arkiv.
Ingrid Swartling, En fabeldjursfunt i Gästrikland.
Holger Wichman, Gårdsarkivinventeringen i Valbo åren 1937 och 1938.
Hans-Egil Hauge, Kopparpilen i Ovansjö. Ett ålderdomligt magiskt skyddsmedel.

1965 10:-

Evert Baudou, Gävletrakten under vikingatiden.
Ingrid Swartling, Dopfunten från Österfärnebo.
William Eriksson, Hägnader.
Torgny Lindgren, Bankprojekt i Gävle på 1690-talet.
Gunnar Pellijeff- Folke Hedblom, Ett medeltida gästrikebrev på avvägar.


1966 10:-

Nils-Göran Hökby, Skogens målare, Nils Söderberg
Cecilia Nelson, Erik Hedberg.
Karin Melin, Ida Matton och Art Nouveau.
Helmer Wiklund, Ett universalgeni. (Ferdinand Tollin)
Ture Karlström, Stadens offentliga prydande under tre sekler.

1967 10:-

Helmer Wiklund, Karl Starbäck, visionär naturvårdare.

Gösta Hultberg, Om utforskandet av Gästriklands natur.
Erik Jonsson, Natur och friluftsliv.
Gunnar Wahlgren, Vår nya vägestetik.
Sven Löhman, Några fågellokaler i Gästrikland
Josef Bidner, På björnjakt i Ockelbo med Oscar II, Melpa-Erik och några andra.
Carl Klingberg, Skeppet UIrica - tankar på en vind.
Per-Eric Israelsson, Litteratur om Hedesunda.

1968 10:-

Lennart Ödeen, Den politiska arbetarrörelsen i Gävle till 1889.
Ingrid Åberg, P.P. Waldenström och schismen i Gefle Missionsförening 1875.
Helmer Wiklund, Doktor Fabian. (Fabian Månsson)
Erik Wickberg, Idrotten erövrar Gästrikland.
Alf Uddholm, Gefle Schola år 1647.
Gunnar Hobroh, Hur Strömsbro vuxit fram.
Bo Molander, Stångjärnsstämplar från fönstren i Ovansjö kyrka.
Yngve Terenius, Om kanalen genom Sandviken.

1969 10:-

Nils Sundquist, Johan III och hans kyrkslott i Gävle.
Monica Selling, Södra villakvarteret i Gävle.
Ture Karlström, Gamla Gefle.
Björn-Otto Hesse, Litteratur om Hamrånge.


1970 10:-

Erik Brännman, Gävle gymnasiums sociala funktion. Studier i gymnasiets matrikel
1669-1949
Alf Uddholm, Om Gävle skolas rektorsboställen.
Helge Granat, Folkskoleseminariet i Gävle 1946 - 1968.
Josef Bidner, När folkskolan kom till Ockelbo.
Ann Englund, Logen "Sundets Väl" i Norrsundet.

1971 10:-

Carl Klingberg, Hushållningssällskapet och lanthushållningen i Gästrikland 1814 - 1914
Lennart Hansson, Jordbruket i Gästrikland efter 1914.
Nils Fischerström, Jordbrukets ekonomiska föreningsrörelse.
Folke Hedblom, Våra bynamn, en levande tusenårig tradition.
Gustav Lodmark, Om nytt fastighetsregister och databank för fastigheter.

1972 10:-

Erik Severin, Svensk sjöfart - en annorlunda näring.
Wilhelm Haglund, Gamla och nya vägar ut på världsmarknaden. Den svenska
järnexportens organisation.
Erik Wickberg, Hamnen vid Gavleån.
Ture Karlström, Stora Holmen, ett specialområde för handel och sjöfart.
Michael Samsioe, Gävle hamns utveckling under 1900-talet.
Staffan Högberg, Gävles roll i 1700-talets handel.
Nils Gruvberger, Rederinäringen under 1800-talet.
Erik Wickberg, Segelfartygens faror och äventyr.

1973 På Dropbox SLUTSÅLD
Svensson, Ingemar, Lepasoon, Urve,
Flensburg, Birgitta och Hökby, NilsGöran

Gävle museum: Gävle museum då och nu. Sid 6
Gävle museum: tre generationer Rettig. Sid 8, Philibert Humbla Sid 10, Gästriklands första älg Sid 12, Björkebåten Sid 14, ett tusenårigt Strömsbro-smycke Sid 16, Från tusen och en natts Bagdad Sid 18, Mäster Hans och Mäster Johan Sid 20. Gävlesilver, Stugun - allrummets förebild Sid 22, Glasbilder ur Lützens dimma Sid 24, Hiertas fläckiga ekorre Sid 26, Ur kungens "familjealbum" Sid 28, En kolare bland målare Sid 30. Hans Wikström, Sigillstamp från Torsåker Sid 32, Järnvågen Sid 34, Bibliska bildbröd från Ockelbo Sid 36, "Far aldrig utan Cognac" Sid 38. Cronstedts milstolpar. "När jag var på Elfkaröö 1798" Sid 40 Elias Martin. Riksdagshuset i Gävle Sid 42, bakom en känd fasad: Rådhuset i Gävle sid 44, "Havets vinthundar" Sid 46. Varven i Gävle, Timmerman Sandins resor Sid 48. Gävlebarken som blev en ö Sid 50. Barken "Eva".
Gävle museum: Till "Guds sommarstugor". Sida 52. Fiskarhaxen "Anna". För bröllop - och begravning sid 54. Folkdräkten. "Strö cronor uppå" sid 56. Mäster Gäfverberg. Gävles Düsseldorfare: August Jernberg sid 58
Gysinge herrgård sid 60, Byggnadschefen som söndagsmålare: G L Boklund (G L B). Sid 62,
 "Gören bot i säck och asko". Sid 64. Branden 1776. "En lång skog af skorstenar" sid 66. Branden 1869.
Ett Carl Larsson-porträtt, sid 68. Isakson existerar! sid 70. Karl Isakson. Ming - den första storindustrin, Benedickska koppen, sid 74. Från lera till vackrare vardagsvara sid 76. Bobergs fajans och Gefle Porslinsfabrik. Värmen från Gävle, sid 78. Skoglund & Olson. Poliscensur 1 maj, sid 80. Ett läsarmöte, sid 82. Järbomålaren Erik Hedberg.  "Gustaf Vasa" från Gävle 84. Fartygsmåleri. "Hovmålare" Carlson, sid 86.  Lycklig resa! sid 88. Nattsäckens kulturhistoria. Nybyggen i Valbo, sid 90. Målning av Nils Söderberg. En ny konstverklighet, sid 92. Ola Billgren. 73 trappsteg över havet, sid 94. Böna fyr.
GFF Ett Tack till Erik Brännman. Sida 97

1974 10:-

Gustav Lodmark, Skogsmarkens fördelning i Gästrikland.
Eric Falk, Bekymmer för våra skogstillgångar. Några anteckningar
kring ett gammalt problem.
Carl Klingberg, Mackmyra bruks rekognitionsskog.
Anders Käller, Sågkvarnar och ångsågar i Hedesunda.
Olof Sundell, Korsnäs-Marma. Ett skogsindustriföretag växer fram.
Albin Agebro, Skogsarbete förr och nu.
Erland Dackman, Valls hage. Sveriges alla buskar och träd.
Bildsvep från Norrsundet ur Sven Fröjds fotosamling med kommentarer av Jan Westlund

1975 10:-

Alf Uddholm, Ett år med Per. "Studiosus Pehr Rönquists Dagbok från Gefle, Upsala
och Bjuråker 1781."
Sven Norbrink, Strömming och vadmal. En dagakarls liv. (Om dagakarlen Jan Sundqvist
i Gästrike-Hammarby 1807 - 1872)

1976 20:-

Tord Andersson, Allmogemålaren Hans Wikström. (Omtryck 1997. Inbunden)

1977 20:-

Sven B.F. Jansson, Om den sönderslagna runstenen i Torsåker.
Harry Lohsby, Gävle och strömmingsfisket.
Margareta Terenius, Iggön under fyra århundraden.
Erik och Gudrun Larsson, Byggnader och övriga anläggningar för fiskets behov på Iggön.
Margareta och Yngve Terenius, Gåsholma - fiskeläge och f d lotsstation.
Kjell Nilsson, Några traditionella maträtter från Gästrikland.
Björn Linn, Jämvägsdirektörens villastad.

1978 20:-

Per Arne Wåhlberg, Cirkusfamiljer i Gävle.

1979 20:-

Göran Gudmundsson, Gefle glasbruk.
Elvert Eriksson, Hantverkare och småindustri i Sandviken.
Harald Westerberg, Berg, en Torsåkersby med många småindustrier.
Joel Järbing, Småindustrier i Järbo.
Arne Östnäs, Den återfunna runstenen i Österfärnebo.
Erik Brännman, Gävle stads styrelse under 1630-talet.

1980 20:-

Ingrid Telhammer, Petter Blom - byggmästare och bildhuggare i Gävle.
Christer Westerdahl, Marinarkeologi i Gästrikland.
Torbjörn Fogelberg, Ur Gävle glasbruks historia 1893 - 1919.
Harry Lohsby, Weda ångsåg.
Bengt Oreström, Hansesstugan, Lem by, Ovansjö socken.
Björn Linn, Gunnar Wetterling, stadsarkitekt.
Folke Löfgren - Barbro Sollbe, Hemma hos brukspatron. Om familjen Lundberg,
Brittgården/Hemgården och vardagsliv i Gävlesocieteten kring sekelskiftet.

1981 20:-

Josef Bidner, Trolldomsprocesser i Ockelbo på 1670-talet. -
Johannes Ulvichius, Lovtal och lovsång till Gävle stad år 1617.
Översättning och kommentar av Alf Uddholm

1982 20:-

Yngve Rollof, Segelduk och segeldukstillverkning i Sverige.
Nils-Göran Hökby, Helmer Osslunds Gävlemålningar.
Bengt Söderhäll, Torsten Billmans fresk "Samhällsutveckling".
Olof Holmberg, Gamla domböcker berättar.
Tord Andersson, En resa genom Gästrikland år 1806.
Jan Sterner, Nynäs och Sätra - två lantgårdar som blev stadsdelar i Gävle.
Lennart Ödeen, Olle Danielssons väg till stadsfullmäktige.
Barbro Sollbe, "Karin pratar och jag håller tal." Intervju med Edvin Jansson.

1983  SLUTSÅLD
Mickelsson, Hilding och Sundberg, Margaretha Hembygdsgårdar i Gästrikland och Hälsingland:

1984 20:-

Curt Åberg, Gävleborgs län - Mellansverige eller Norrland?
Ture Karlström, Tiggarungar och uslingar.
Väinö Helgesson, Den offentliga fattigvården i Gävle 1800 - 1865.
Elvert Eriksson, Sociala inrättningar i Sandviken.
Bo Nordlund, Minderåriga vid Gefle Manufactur AB i Strömsbro.
Lennart Ödeen, Lektor Waldenström och arbetarrörelsen.
Jan Sterner, Låg det äldsta Gävle söder om ån?
Fritjof Mattsson, Om Västerbergs koppargruva och Bro kopparhytta i Ovansjö.

1985 SLUTSÅLD

Sigge Lindvall, Ecke Hedberg - Gästriklands konstnärlige upptäckare.
Olof Lundgren, Skulpturen i centrum - GDJ-fondens donationer ger Gävle
en rikare stadsbild.
Ingrid Telhammer, Bildhuggaren Olof Gerdman.
Dag Nordmark, Politisk martyr eller ungdomens förförare? Tryckfrihetsåtalet mot
A.P. Landin och ungkarlskalendern "Venus" år 1841.
Lennart Ödeen, Hjalmar Brantings Gävletal 1886.
Folke Löfgren, Vad som händer idag är historia i morgon.
En vandring på skogskyrkogården i Gävle
Rolf Söderblom, En målarmästaredynasti. Målarsläkten Sjöström 1775 - 1981.
Ingvar Henricson, Gävles små ångbåtar.

1986 20:-

Wladyslaw Duczko, Valboskatten - ett senvikingatida silverfynd från Gästrikland.
Eva Wisehn, Skatter och myntfynd i Gästrikland.
Anders Broberg, Vall i Valbo - en medeltida prästgård i Gästrikland.
Lars-Erik Englund, Arkeologisk järnforskning i Gästrikland.
Anders Broberg, Lund och Åsbyggeby i Valbo - två förhistoriska järnframställningsplatser
vid Gavleån.
Anders Josefsson, Längs Gavleåns stränder.
Ann-Marie Habbe, Gavleån - en betydelsefull näringskälla.
Lennart Ödeen, Tullstriden i Gävle 1887.

1987 20:-

Ingemar Gustafsson, Kerstin HesseIgren - den charmerande socialreformatorn.
Anna-Lisa Hillbom, Kvinnliga brukspatroner i Gästrikland.
Elna Alven, Ett Gävlebrev till Anna-Maria Lenngren.
Inga-Britt Billow, Wilhelmina Skogh - ett rasande duktigt fruntimmer.
Elsa Ingvarsson, Karolina Själander.
Birgitta Svanberg, Agnes von Krusenstjema och Gävle.
Barbro Sollbe, Gamla Gefle in på livet: Maja Nilsson, Övre Bergsgatan 10.
Jan Gröndahl, När kvinnorna fick rösträtt.
Bo A. Hedblom, Kvarnstenshuggning i byn Nor vid stranden av Storsjön.
Lars-Ivar Hising, Från mymralm till hårdmetall- bruksutveckling i Gästrikland.

1988 20:-

Ann Mari Karlsson - Bengt Ingmar Kilström, Gästriklands kyrkor.

1989-1990 20:-

Kjell Hertzman, Sågar i Gästrikland under 1500-talet.
Alf Uddholm, Kring Gävle Trivialskola 1679 - 1684.
Ingvar Dandanell, De första vallonerna i Torsåkers bergslag i Gästrikland.
Ann Mari Karlsson, Bildansikten på predikstolar.
Lars-Gösta Wiman, Släkten Bröms i Ockelbo.
Lovtal över Sven Bröms vid begravningen i Västerås domkyrka 1693.
Jan Sterner, Hur såg Gävle ut under stormaktstiden?

1991-1992 20:-

Om Gävle museum och Gävle Musei - en intervju med Lars Matton.
Mats Burström, Järnframställning och gravritual.
Carl Oscar Roos, Skolgång och djeknegång. Skolminnen från det gamla Gefle.
Inledning och kommentarer av Alf Uddholm.
Från Gammelstilla bruk år 1800. Brev från inspektor Joh. E. Hallberg till brukspatron A. F.
Nisson. I urval av Carl-Adolf Murray.
Jan Sterner, Carlsborg, Fenix och Strömdalen - tre krogar i Gävle.
Birgitta Lundblad, Keramikfabriken i Hagaström 1907 - 1916.

1993-1994 SLUTSÅLD

Till minne av William Eriksson, Torsåker (1894 - 1970).
Boken innehåller följande bidrag av författaren: Första skolterminen, Gruvgubben, Fabler
vid viIstället, Det signade julbaket, Dansarvallen, Körbergets sista vargflock, Villisopen,
Eremiten i Körberget, Dra, dra, dra min oxe..., Brukspatron Petre och ett laga skifte i
Torsåker, Ett hundraårsminne i Torsåker: Emigranterna, Gårdsnamnet, Trallan, Ett arbetsår
i Storbergsgruvan, I Torsåkers gruvor, Gammelstilla - ett gammalt järnbruks historia


1995 20:-

Helmer Fredlund, Väckelsen i staden. Väckelse och friförsamlingsbildning i Gävle 1830 -
1881.

1996 20:-

Ett land likt himmelriket. Emigrationen via Gävle till Nordamerika vid mitten av I800-talet.
Eskil Tennemar, Den tidiga emigrationen.
Väinö Helgesson, Från stugknuten till skeppets avresa.
Ingvar Henricson, Stångjärn och emigranter.
Eskil Tennemar, Föregångsmän.
Kaj Annebrant, Var tredje svensk emigrant var bosatt i Illinois 1850.
Kaj Annebrant, Bishop Hill - Biskopskulla. Svenskkolonin på prärien.
Betty Söderlund och Stig Gavlén, De sökte ett nytt liv.

1997 På Dropbox

1998 20:-

Kaj Annebrant m fl, Gästrikeidrotten före 1950.

1999-2000 20:-

Jan Sterner, Gästrikland, Gästre och Gästra.
Jan Sterner, Natur- och ägonamn i Hedesunda.
Lars-Gösta Wiman, Fru Biskopinnan Catharina Bröms i Ockelbo 1664 - 1735.
Prosten Lars Jäderlunds självbiografi. Utg. och kommenterad av Alf Uddholm.
Jonas Ferenius, Petrus P. Hillberg.
Ulla Sundin, Ellen Hagen, landshövdingskan på Gävle slott, föreslagen som efterträdare till sin man.
Gösta Andersson, Sten Berglund, Birgitta Dahl, Stig-Lennart Geidemark m fl, Västerbergs folkhögskola 90 år.

2001-2002 20:-

Jakob Svensson, Byggnader och miljöer på Gefleutställningen 1901.
Ake Bergvik/Ingemar Svensson, Minnen från Gefleutställningen 1901.
Ingemar Svensson, Missionsförsamlingen i Gysinge.
Bo G. Hall, Christian Lundeberg som brukspatron.
Kit Astinger, En sommar i Adele Orlandos liv.
Jan Sterner, Jussi Björling i Gästrikland.
Bengt Hellman, Gatunamn i Sandvikens kommun.
Barbro Sollbe, Gamla Gefle inpå livet: Karm Jansson.
Kjell Hertzman, Kronans kvarnar vid Testebo.

2003-2004 20:-

Niels Hebert m fl, Gävleborgs läns konstförening 75 år.

2005 20:-

Niels Hebert m fl, Från dövstumskola till högskola.

2006 Ingen utgivning

2007 20:-

Kaj Annebrant m fl, Gästriklands idrottsförbund 100 år.


2008 20:-

Barbro Sollbe, Hemma på Gävle museum - rustmästarens barn berättar.
Katarina Eriksson m fl, Med järnet i centrum. Romartida blästbruk, sentida smide och
bebyggelse under nytt köpcentrum.
Christer Ellgren, Handel och köpmän i Gävle år 1560.
Mats Hemström, När kriget kom till Gävle 1808 - 1809.
Margareta Nisser-Dalman, Från påvarnas pelargångar till patronernas paradvåningar.
Antikinspirerat inredningsmåleri på bruksherrgårdar i Gästrikland.
Nils-Arvid Bringeus, Kistebrev tryckta i Gävle.
Gunnar Gustafsson, Ansgarius Björkman och hans ättlingar.
Håkan Westling, Kvinnlig kirurgpionjär byggde eget sjukhus.
John E. Norton, Lars-Paul Esbjörn och emigrantfamiljen Nordin (Norton).
Hans Lindblad, John E. Norton - ambassadör i USA för Gävleborgs län.
Kit Alm, Mina år med Furuviksbarnen.


2009 100:-

Lars Debren och Lars Hillström, Vingar över Gästrikland.

2010 Slutsåld

Lars-Erik Wretblad, Manne Östlund. Konstnär och hembygdsvårdare. SLUTSÅLD!

2011 Ingen utgivning

2012 150:-

Stig Gavlén, Furuviksbarnens historia 1936 - 2009.

2013 100:- 

Smaken och kapitalet. Om Hedvig Ulfsparre och Per Eriksson och herrgårdarna i Hofors och Kungsgården. Red. Barbro Sollbe (Tryckår 2016).

2014 Ingen utgivning

2015 150:-

Lars Biörck, Annie och Dan Åkerhielm – bråkmakare i Gävle.
Stig Gavlén, Kulturbyggnader i Furuviksparken.
Tage Klingberg, Olof Elfbrinks köp av Mackmyra bruk.
Tage Klingberg, Vilken sorts daler – och vad var de värda?
Barbro Sollbe, Bruk och bråk – Percy Elfstrand om Mackmyras tidiga historia.
Andreas Tjerneld, ”En arbetsam skolman” – Elias Roos liv och verksamhet i
lärdomsstaden Gävle.
Barbro Sollbe, Lippe Rohlen, ”en kvinna bland snillen”.
Björn Hagelin, Till Gävle! En berättelse om inflyttning från Öregrund.
Barbro Sollbe, Göran Severin – med unik arbetskapacitet.

2016 "Fornsaker" och nyare företeelser. Slutsåld men nu tillgänglig på vår Dropbox!

Image

Förord
Magnus Källström, Sven och Åsmund ristade rätta runor. Runstenar i Gästrikland.
Hans Lindblad, Epokgörande insatser för kvinnlig rösträtt. Klara Lindh och Gerda Modén i Gävle. OBS: Särtryck
John Norton och Barbro Sollbe, Gustaf Stolpe - Från Torsåker till Illinois.
Ingela Broström, Byggnadsminnet Lars Ors i Oppala.
Pär Alexandersson, En fritänkares liv och död - Viktor Lennstrand och Gävle.
Gunnar Lidfeldt, Stadsdelen Nordost i Gävle.
Barbro Sollbe, Naivist? Javisst! Elsa-Toini Wikström
Olof Thunman, Axmar bruk och smedsläkten Thunman.
Katarina Eriksson, En vikingatida hankgärdesgård i Västbyggeby.
Anders Wesslén, Maria Johansson - Joe Hills vän och fiende.
Barbro Sollbe, Vår förenings ursprung
Föreningens verksamhet 2015.
Summary in English

2017 Ideellt och kriminellt 150:-

Image

Förord
Katarina Kallings, Sveriges fängelsemuseum - en personlig betraktelse över en cellsam historia.
Desiree Kjellberg, Gästriklands offentliga avrättningsplatser
Staffan Berglind, Joel Berglund, mästersångaren från Torsåker
Bo Ulfhielm, Socken lappar och andra samer i Gästrikland
Kerstin Monk, Birger Forsberg i Hedesunda och Harrania
Gunnar Liedfeldt, Stadsdelen Näringen i Gävle - citys kreativa baksida
Anders Wesslén, F-båt eller ubåt? Fabian Månsson i Hagaström svarar Sven Hedin
Lena Holger, Mimmi Zetterström och Märta Thynell, två målande flickor från Gävle.
Barbro Sollbe, Folke Löfgren - säg Mr Gävle, det räcker!
Föreningens styrelse, verksamhet 2016 och något om 2017.
Nya stadgar
Summary in English

2018 Folkbildning och folktro 150:-

Image
 
 
Barbro Sollbe, Förord
Hans Lindblad, Karl Hedlund, folkbildaren i Järnlandet
Barbro Sollbe, Västerberg - hur gick det sen?
Tommy Kuusela, Då gick ett rå genom skogen.
Arne Övrelid och Thor Övrelid, Gävles befolkningsutveckling under fem sekler.
Barbro Andersson, Slarvtjäll - trasväv med inplock i färg.
Gunnar Lidfeldt, Rådhusesplanaden i Gävle, ett stiligt stadsbyggnadsmotiv.
Per Åke Lindgren, Den sista Norrlands-Posten?
Barbro Sollbe, Lite lokal/regional presshistoria.
Tidig lokapress i Gävle - några exempel.
Annette Toresjö, Ortnamn är mer än ord.
Barbro Sollbe, Galva, Gävles "sister city" på prärien.
Signe Jernberg, Vem tar hand om Göranssons arena? Om initiativ och ansvar i byggandet av brukssamhället Sandviken.
Barbro Sollbe, Kulturarvet vid Gavleån.
Ewa Lindelöw Sjöö, Arkiven, en del av vårt kulturarv - Gävle kommunarkiv.
Bengt Löf, Hedesundas stubbkassa - också ett kulturarv.
Erik Nordin, Gedigen bok om Bäcks by i Valbo.
Jörgen Björk, Häcklinge i Valbo, gård för gård.
Föreningens styrelse, verksamhet och ekonomi.
John Norton, In english.
 

2019 Bränder och eldsjälar 150:-

Image
Barbro Sollbe, Förord.
Arne Övrelid och Thor Övrelid, Gävle, lågornas stad.
Moa Broqvist, Brandens dödsoffer: rådhusets städerska och två andra kvinnor.
Lars Biörk, Ett strävsamt par i Gävle - Anna Nordlöw-Björ och Arvid Björk.
Barbro Sollbe, Meddelanden och årsböcker - en obruten skriftkedja från 1889.
Anna Larsdotter, Hamrånge fattiggård - Anna-Stina, Tok-Johanna och andra hjon.
Siv Näsman, Folkskolevardag, sent 1950-tal Östra skolan i Gävle.
Inga Blennå, Trädgårdsarkeologi: exemplet Axmar bruk.
Barbro Sollbe, Olle Lundgren, konstprofil i Gävle.
Anders Wennberg, "Lokala ämnen är oslagbara" En insändarredaktör läsarna.
Bo Ulfhielm, Staden under asfalten - arkeologiska undersökningar i Gävle.
Barbro Sollbe, Engelsk drottning uppgrävd i Gävle.
Erik Nordin, Länsfängelset - en kommentar till dess bevarande.
Katarina Kallings, "Under lås och nyckel" Om slottshäktet i Gävle.
Barbro Sollbe, "Ett fängsel för skalkar och bovar" och ett för "vanartige piltar".
Barbro Andersson, Synen på textil speglade samhället. En studie av Gestriklands hemslöjdsförening 1912-1930.
Peter Alzén, Back Beat Bolaget i Sandviken.
Bodil Juggas, Sveriges bäst bevarade konsthemlighet finns i Gävle.
Styrelse, verksamhet, ekonomi, stipendium.
Johan Norton, In english.

 

2020 Järnkoll, släktband, mikrohistoria 150:-

Image
Barbro Sollbe, Förord
Ingrid Iremark, Carolina och Gustaf Benedickts, syskon med skilda levnadsbanor - Gysinge, Kanada och Grez-sur-Loing.
Carl-Göran Wallman, Raoul Wallenbergs Gysinge-rötter samt något om familjerna Benedickts, Wising, von Dardel och Lagergren.
Ulf Sandgren, Ett sekel med Sala-Gysinge-Gävle järnväg.
Bengt Löf, Transporter med Laxen, Swan, Ida och de andra för bruken i Gysinge och Söderfors.
Något om livet i ett vallonbruk
Per Hilding, Kyrkoherdens hustru startade Hedesunda hembygdsförening
Hedesundas kyrkbåtar har en lång historia.
Olov Thunman, "Ett oräknelig hop med Gallejer" när kriget kom till Hamrånge.
Peter Kristensson, God vän med ryssar, sa bryggaren i Norrköping.
Lars Torsten Eriksson, Högskolans utveckling - att vända på historiens stenar.
Jörgen Björk, Uggelbo arbetareförening, i skarven mellan ståndssamhälle och välfärdsstat.
Göran Andersson, Knutkorgar - i Hedesunda som i Ostkarpaterna.
Svante Janson, Norrlands-Posten och familjen Serrander
Barbro Sollbe, En spunnen tid - Spinnhuset och Spinnhusgränd i Gävle.
Barbro Sollbe, Gävles gamla adresskalendrar, exemplen Spinnhusgränd och Möller.
Barbro Sollbe, Löparstjärnan från Spinnhusgränd.
Gustaf Trotzig, Rettigska huset i Villastan i Stockholm, ingen vanlig villa.
Barbro Sollbe, Fint som snus - bakgrunden i korthet.
Nya böcker
En ordförande avgår - En ordförande tar över
Barbro Sollbe, Gamla stenhuset i Gästrike-Hammarby, en mötesplats för vår förening.
Barbro Sollbe, John Norton, vår förenings absent friend.
Föreningens styrelse och funktionärer från årsmötet 2019
John Norton, In english.
 

2021 Vargavinter och blomstringstid 250:- (medlem 150:-)

Image
Staffan Berglind, ”Till det mesta uppäten av vilddjur...” Gysingevargarna, ett 200-årsminne.
Eva Klingberg, Varggropen, en nu förbjuden fångstmetod.
Louise Hedberg, Anders Magnus Hedberg, fontändonator i Gävle
Lars Eriksson, Andriette Hedberg, tidig fotograf i Gävle
Per-Olof Olsson, Sörby handelsträdgård, ingen dans på rosor
Gunnar Lidfeldt, Kollektivhuset Blomstret i Gävle -ett bygg- och boendeexperiment
Annika Almqvist, 35 år i kollektivhuset Blomstret i Gävle
Barbro Sollbe, ”Alla är inte vegetarianer” -röster om kollektivboende.
Eva Klingberg, Pyramidbuxbom, pumpa och potatis -Mackmyra bruks park och handelsträdgård
Tomas Attorps, Vandra på Gästrikeleden -tankar och reflektioner
Carl-Magnus Gagge, Skyltar, broschyrer, film, digitalisering. Utvecklingsbidrag till föreningar
Gunilla Humble, Folkdräkter, kom ut ur garderoben! Ovansjödräkter i nytt ljus
Olle Thåström, Vad är en hembygd? Exemplet Järbo
Jörgen Björk, Jädraås samhälle -årets industriminne 2020
Yngve Gunnarsson, Ockelbo hembygdsförening fyller hundra år
Ingrid Iremark, Rettigin palatsi, det Rettigska palatset i Åbo
Kristina Lindkvist, ”Jag vill att keramiken ska leva!” Om skulptören och keramikern Maggie Wibom
Per Forsell, Uppsving och nedgång i Forsbacka för tre generationer af Nordin
Barbro Sollbe, Från vördsamhet via transparens till halvengelska -titulatur och yrkesbeteckningar
Josef Ålenius, Ung entreprenör i kaninbranschen
Barbro Sollbe, Får Gästriklands älg se ut hur som helst?
 
2022 Bilder berättar 250:- (medlem 150:-) 


ISBN 978-91-987496-1-8, ISSN 0429-2820

Image
 
 

Anders Johnson, Kerstin Hesselgren ”hälsovårdsaposteln” från Hofors
Mainy Englén Wahlguist, Med Kerstin som förebild
Prinsen bad Kerstin Hesselgren om råd
Barbro Sollbe, Ellen Hagen kunde ha blivit en utmärkt landshövding
Ellen Hagen som person- och lokalhistoriker
Olov Thunman, Från starkt begränsad till allmän och lika rösträtt i Sverige 1921
Bo Ekman, Liberalism i prästgården, nazism i läroverket under uppväxttiden i Gävle
Håkan Unsgaard, I andra världskrigets skugga
Barbro Sollbe, Bruna skuggor över Gävle
Ulf Ivar Nilsson, Hitlers vänner i Gävle – inbördes oense
Jan Sterner, Nazistmöten på Stortorget i Gävle
Bengt Löf, Krigsflyktingar i arbetsläger i Hedesunda
Tysktåg och flyktingströmmar
I lokaltidningen för hundra år sedan
Björn Widegren, I samspel med pressfotografer
Lasse Halvarsson, Mörkrumsarbete – snart kulturhistoria?
Stillbildsplåtning och filminspelning
I SAMSPEL MED JOURNALISTER 1, Gun Wigh, kvinnlig pionjär
I SAMSPEL MED JOURNALISTER 2, Bo Östlund, berest fotograf
I SAMSPEL MED JOURNALISTER 3, Leif Jäderberg, Gefle Dagblads sista bildchef
I SAMSPEL MED JOURNALISTER 4, Lasse Halvarsson, Sandvikens tidnings första fotograf
Lasse Halvarsson, Löneförhandling med Evert J-berg
Anki Börjeson, Länsmuseet Gävleborgs fotosamling, en skatt
Tomas Attorps, Åmot har gett liv åt Ödmården
Josef Ålenius, Ett tonårigt bodbiträde i Gävle – sirap, säckar och supiga gesäller
Kjell Åkerlund, Per Olof och Erik Åkerlund, framgångsrika företagare från Brattfors
Barbro Sollbe, Riksdagen i Gävle påskyndade gatuadresserna
Barbro Sollbe, Moster Forsslunds illegala söndagsskola
Folklynnet var strävare i Hälsingland
Folke Löfgren, Grogghörnan finns kvar! Södra Strandgatan 16 i Gamla Gefle
Rurik Löfmark, Tidiga bad i Gävle
”Det kalla vattnets kraftiga verkan...”
Landshövdingen och strömmingsfiskarna
Göran Andersson, Astrid Olsson i Kungsberg, vår stipendiat 2021
Karin Bergkvist, Blåklockans historia går hand i hand med kvinnorörelsen
Ingrid Iremark, Två livsöden: Viveka och Adolf Hamilton
Jörgen Björk, Filmiskt och kreativt i spåren efter Augusta
Gärd Folkesdotter, Berättelsen om Gästriklands enda kulturreservat – med naturreservat inpå knuten
Erik Nordin, Uppsving, tillbakagång, förändring och utveckling i Gysinge
Läs mer om Gästrikland!
Gästriklands kulturhistoriska förening – grundsyn och verksamhetsberättelser 2019, 2020, 2021
John Norton, In English

Förening:

Gästriklands Kulturhistoriska Förening

Skapad av: (2016-04-28 14:16:17) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gästriklands Kulturhistoriska Förening (2024-03-19 08:55:38) Kontakta föreningen