Om oss

Gåsinge-Dillnäs hembygdsförening: Gåsinge och Dillnäs är två gamla socknar norr om Gnesta tätort. Föreningen äger en hembygdsgård i Ullevi by som ligger mellan Gnesta och Laxne.

Gåsinge-Dillnäs hembygdsförening bildades 1947, under efterkrigstiden, då hembygdsrörelsen växte sig stark i stora delar av landet. Initiativtagare var kyrkoherde Gustaf Lundén och folkskollärare Gösta Lingärde, båda smålänningar(!). Man började bevara gamla föremål och foton, ordna sammankomster, bygdevandringar, utflykter och fritidsaktiviteter. Redan från starten insåg man vikten av att dokumentera gången tid och nutid i en sockenkrönika. Krönikan gavs från början ut varje år, på senare tid vartannat år.

Samma år som föreningen bildades fick den en mycket uppskattad donation. Fröken Eva Andersson, Hammersta, överlät då husen på Sörgården, Ullevi, jämte omgivande tomtmark till föreningen. Vi fick därigenom vår hembygdsgård.

År 1952 inspelades en sockenfilm, som skildrar livet i vår bygd. Under 1970-talet företogs en omfattande torpgrundsinventering, under vilken uppgifter om närmare ett hundratal torp och torpgrunder tecknades ned. Sedan slutet av 1970-talet har ord och uttryck ur vad vi kallar Dagaspråket kontinuerligt tecknats ned. De har varit ett populärt inslag i vår krönika och finns nu samlade i skriften ”Dagaspråket”. Under 1987, då föreningen kunde fira 40-årsjubileum, videofilmades livet i Gåsinge-Dillnäs inom en mängd olika områden.

Ur samlingarna efter Eva Andersson har ett nytryck gjorts av en schalett i bomull. Vi kallar den Eva-schalen och den har blivit en populär souvenir för praktiskt bruk.

Föreningens verksamhet finansieras i första hand genom medlemsavgifter, inkomster vid midsommarfirandet, försäljning av krönikor. Var och en kan aktivt stödja föreningen genom medlemskap.

Image
 

Bostadshuset, Sörgården i Ullevi. 

Image
 

Fröken Eva Andersson donerade gården 1947.