Gällaryds hembygdsgård


Image

Denna bostad, prästgården, datererar sig från 1750, då den norra delen byggdes. Senare tillbyggdes sal och förstuga åt söder.

Näste etapp torde vare i början på 1800-talet. då övervåning och övrigt fick den utformning, som den har dag.

Komminister Bexells inskription på en av spishälllarna vittnar om detta.

Prästgården beboddes av verksamma präster fram till 1919, sedan av prästboställets arrendator fram till 1942.

Sedan 1952 har prästgården disponerats av hembygdsföreningen.

År 1983 friköptes tomt och byggnader för 15.000 kronor. Avstyckningen blev klar 1984.

Image

Tiondeboden

Lagerbod för tiondeskylder av församlingsborna till tjänstgörande prästers löner. Tionde bestod av spannmål och andra jordbruksprodukter. Denna byggnad lär vara äldre än prästgården.

 

Image

Tobaksladan

Denna byggnad är en s.k. torkria, som uppfördes vid Lundholmen i början av 1800 talet av en herre som hette Bergman.

Här torkades och sköttes tobaksblad som odlades på Sjögård.

Tobaksladen fraktades till Jönköping och blev 'jönköpingssnus'.

Verksamheten torde forgått till 1850.

Ladan skänktes till Hembygdsföreningen av köpman Hjalmar Nykvist i 1986. Föreningen har flyttat och färdigställt den 1987.

Image

Ängåsen

är et torp under Ugglekull, som  föreningen har erhållit som gåva av syskonen Hultkvist

Editerad av: Jörgen Rishöj (2020-03-13 16:13:56)