Styrelsesmöte 8.oktober 2019


 

Styrelsemöte i Gällaryds Hembygdsföreningen 20191008.

Närvarande: Magnus Hullfors, Eston Jönsson, Margareta Jönsson, David Magnusson, Gösta Gof, Margareta Lindahl.

1 Ordföranden Magnus Hullfors öppnar mötet och hälsar välkommen

2

Protokolljusterare: Gösta Gof och Eston Jönsson

3

Dagordningen godkändes

4

Föregående protokoll från den 9/4 2019 gicks igenom och godkändes

5

Styrelsens sammansättning genomgicks där de olika ansvarsområderna diskuterades.

Lotterikommite, som tidigare håller Anders och Gunilla Fransson i.

Programkommitté utgår. Bestämmes att göra årsagendan vid ett styrelsemöte.

Fastighetsgruppen utgörs av David Magnusson (sammankallande) Tomas Blomkvist, Gösta Gof, Stig Hyltestrand, Börje Svensson Jan-Erik Eriksson, Magnus Berggren.

Annonseringsansvariga blir Magnus Hullfors, Margareta Lindahl (inra utskick), Eston Jönsson, Margareta Jönsson samt David Magnusson

Kursinbjudan där ordf. Magnus Hullfors och hemsideansvarige Jörgen Rishöj skall deltaga angående Hembygdsportalen. Magnus anmäler.

Meddelandegrupp upprättas via mail och tel. Gällande Hembygdsföreningens fastigheter ansvarar den fastighetsansvarige David Magnusson för påminnelse.

Vila Skumme: Temat blir i år våra katter. Karin Gustavsson och Margareta Jönsson ordnar med förtäring. Eldningen gör Jan-Erik och ev någon annan ledig person.

6

Verksamhetsplan: Styrelsen gick igenom höstens vidare verksamhet och kommande årskostnader (bidragsansökan).

7

På en förfrågan från David Magnusson angående datering av hembygdsföreningens stockbåt ställde sig styrelsen positiv till att betala en sådan. Ett troligt belopp vid en C 14 dat ligger på ca 4000 kr.

Ett försök med dendrokronologisk dat har genom Davids försorg gjorts tillsammans med specialisten Igor Drobyshev, resultatet verkar tills vidare svårtytt.

Jörgen Rishöj har genom ombud ställt en förfrågan till styrelsen om möjligheten, för att hålla hemsidan aktuell lägga in historiska dokument, såsom gårdshistorier, bilder mm en gång i månaden för att på detta sätt hålla vår hemsida aktuell. Detta tyckte styrelsen var ett bra förslag.

8

Avslutning.

 

Ordförande

Vise sekreterare David Magnusson

Justering

Justering

 

 

Förening:

Gällaryds Hembygdsförening

Skapad av: Jörgen Rishöj (2019-10-16 15:30:41) Kontakta föreningen
Ändrad av: Jörgen Rishöj (2020-03-14 11:14:49) Kontakta föreningen