Gällaryds skytteförening 1940-2018


Gällaryds skytteförening har skjutit sitt sista skott!

År 2018 beslutade Gällaryds skytteförening att all verksamhet skall upphöra. Skyttepaviljongen återgår till markägaren och skjutgatan får växa igen. Det ligger i tiden. Banskyttet har under många år fört en tynande verksamhet över hela landet. Det har varit svårt att rekrytera de unga, så även i Gällaryd.

Föreningen bildades mitt under brinnande krig, den 1/7 1940. Man fick löfte att disponera en markbit i Djurarp, på Carl- Anders Hallbergs gård. Han upplät marken till att börja med på 15 år mot en årlig avgift på 10 kronor. Något år senare uppläts mark för skyttepaviljongen mot en avgift om 5 kr varje år. Föreningen kom att starta upp med stor entusiasm av Gällarydsborna.

För att få intäkter anordnades stora skyttefester där många var inblandade. Som exempel anordnades två skyttefester i Djurarp år 1945. Den första festen arrangerades den 28–29 juli, alltså två dagar. Artistuppträdande var De sjungande Smålänningarna och gaget var 205 kr. Dansmusiken stod Bergs kapell för och gaget 170 kr. inte nog med det, Ohs blåsorkester spelade mot ett gage på 40 kr. Sen blir det ju lite andra utgifter såsom markhyra om 50 kronor. Augusta Palmèr för diskning 5 kr. Ordningen upprätthölls av fjärdingsmannen Malkholm Ek mot ett arvode om 15 kr. Bruttointäkten blev vid denna fest 3,064 kr och 74 öre.

Den andra festen hölls den 26–27 augusti, även den ett stort arrangemang, Simon Lunds grupp uppträdde och gaget var 100 kr. För dansmusiken svarade Ronald Manns? orkester, mot ett arvode på 246 kr. Givetvis fanns andra utgifter såsom Elin Eriksson och Augusta Palmèr som skötte kaffeserveringen för 10 kr, Anton Fransson betalades med 15 kr och Bertil Svensson skulle ha 1 kr och 44 öre. Abraham Nilsson fick 5 kr för strömförbrukning.

En stor utgiftspost var något som hette nöjesskatt, det kostade föreningen denna sommar 265 kr och 65 öre. Bruttointäkten för den andra festen blev 2051kr och 44 öre.

Man kan spekulera i varför det hölls två stora fester detta år 1945, FREDSÅRET. Det var nog så att man verkligen ville fira att vi här i Sverige sluppit ifrån kriget och alla de inkallade kommit hem välbehållna!

Nu kommer skytteföreningens protokollsböcker att arkiveras i Hembygdsföreningens arkiv och bankmedlen överföras till hembygdsföreningens kassa. Tack!

Image

Beskrivning: Åke Petersson Fotograf: David Magnusson

Här överlämnar Åke Petersson, som varit kassör i Skytteföreningen i 56 år kassaböckerna till att arkiveras i Hembygdsföreningens arkiv.

Gällaryds Hembygdsförening David Magnusson.

 


 


 


 

Förening:

Gällaryds Hembygdsförening

Skapad av: Jörgen Rishöj (2019-03-03 10:04:50) Kontakta föreningen
Ändrad av: Jörgen Rishöj (2019-11-25 16:28:51) Kontakta föreningen