Om oss

Välkommen till Fryele hembygdsförening! Vi finns ca 2 mil norr om Värnamo och är en socken med ca 450 invånare. Hembygdsföreningen har till uppgift

a) att tillvarata och vårda natur- och kulturminnen inom socknen.

b) att väcka intresse för och kunskap om bygdens folk och historia.

c) att medverka till skapandet av en trivsam och hälsosam miljö och bevaka sockenbornas intressen vid eventuella ingrepp i socknen.

d) att eftersträva en samhörighetskänsla inom socknen, samt uppmuntra till goda kulturella förbindelser med andra orter.

e) att stimulera utövandet av kulturella aktiviteter, som musik, teater, hantverk, hemslöjd.

f) att vara kommunens formella kontaktväg för de sektioner som finns anknutna till föreningen.