Om oss

Image

 

Frösunda hembygdsförening bildades 1976, och har sedan dess försökt att leva upp till mottot "För Frösunda i forntid och framtid".

Frösunda är en liten före detta socken som ligger centralt mellan Uppsala, Norrtälje och Stockholm. Miljön är väl bevarad sedan urminnes tider. Inga stora förändringar har skett i landskapsbilden och tydliga rester av mänsklig aktivitet tusentals år bakåt i tiden är lätta att upptäcka.

I miljön finns idag ett öppet jordbrukslandskap, skogar med ett naturreservat, den gamla vattenleden Långhundraleden mellan Uppsala och Österåker, runristningar, en 1400-talskyrka, ett stationshus vid Roslagsbanan som invigdes 1885 och en befolkning på ungefär 800 personer som håller bygden levande.

Föreningen startades när Frösunda stationshus skulle rivas, och lyckades bevara det. Bland dagens aktivteter finns traditionellt midsommarfirande, vår- och julmarknader, vandringar i Frösundas vackra och historiska miljö, träffar i stationshuset och Frösundagården och att ge ut tidningen Sockenstrunt som dokumenterar då- och nutid i socknen.