Dagstorpssjön

Dagstorpssjön är en sjö i Höörs kommun i Skåne och ingår i Rönne ås huvudavrinningsområde, belägen ca 4 km söder om Norra Rörum.

Sjön är är 1,5 km lång och mellan 75 och 300 m bred, 5 meter djup. Den har en yta på 0,445 kvadratkilometer och är belägen 106,4 meter över havet.

Dagstorpssjön  ligger i ett naturskönt område. Stränderna är oftast steniga, men på några ställen förekommer sandstrand, bl. a. två natursköna badplatser, båda med anvisade grillplatser. Till den badplats som ligger nedanför Dagstorpsgården är det möjligt att komma fram med barnvagn och rullstol. Här finns även bord med bänkar.

Fisket i Dagstorpssjön bedrives av Dagstorpssjöns fiskevårdsområdesförening i syfte att ge allmänheten möjligheter till fiske. För att få fiska i sjön krävs fiskekort. Under sommaren får man fiska endast på vissa anvisade strandpartier, se fiskekortets baksida, men på vintern får man fiska i hela sjön, då i form av pimpelfiske på is. De vanligaste fiskarna är gädda och abborre men det finns även sutare och brax. Sedan 1995 har man inplanterat ål-yngel vart annat år.


Förening:

Frosta Härads Hembygdsförening

Skapad av: Frosta Härads Hembygdsförening (2017-09-02 18:30:04) Kontakta föreningen
Ändrad av: (2019-03-06 11:29:15) Kontakta föreningen