Söderto fästning

 

Söderto är ett samhälle i Lyby socken i Hörby kommun beläget mellan Hörby och Löberöd.
I utkanten av samhället ligger ''Söderto fästning'', vars syfte var att kunna motstå bombningar. Det är mer än tveksamt om byggnaden skulle kunna uppfylla sin uppgift. Den nu döda konstruktören, Karl-Göran Olsson, var en äldre bonde från trakten som förstärkte sitt hus med armerad betong. Huset hade tjockast murar till öster eftersom han var rädd för Ryssen.
Byggnaden är numera (2014) tämligen förfallen och är i vissa delar farlig att beträda.

Han använde vad som fanns till hands när han skulle armera sin byggnad, gamla sängramar, pottor, stänkskärmar till bilar.

Författare

[email protected] (2021-03-01 10:37:46)


Förening:

Frosta Härads Hembygdsförening

Skapad av: Ingrid Bergquist (2014-11-16 12:22:32) Kontakta föreningen
Ändrad av: Ingrid Bergquist (2021-03-01 10:37:46) Kontakta föreningen