Om oss

Forshaga hembygdsförening bildades 1936 och har idag över 400 medlemmar. Hembygdsgården Bråtarna är stamgård för släkten Lagerlöf.

Släkten Lagerlöfs stamgård
Den nystartade hembygdsföreningen tog som sin första uppgift att försöka bevara och restaurera gården Bråtarna . Gården bestod av en mycket gammal loftbod och en förfallen parstuga.
Söndagen den 1 augusti 1937 besöktes gården av Selma Lagerlöf, som ville se "vad som var kvar av den gamla gården". Hennes besök och Lagerlöfsläktens intresse för sin stamgård har varit en stor inspirationskälla för Forshaga Hembygdsförening under alla år.
Efter att marken skänkts av Sven Svensson i Skived och att loftboden skänkts av Emanuel Svenssons sterbhus så började upprustningen av gården. Loftboden blev grundligt restaurerad, men den ursprungliga parstugan måste rivas. På en annan plats i Skived fanns en stuga som var en exakt kopia av den rivna och den skänktes som gåva av Axel och Ida Magnussons sterbhus. Den monterades ner och återuppfördes på grunden efter den gamla parstugan. Invigningen av den nyrestaurerade gården skedde den 8 juli 1945 då Lagerlöfska Släktföreningen hade ett möte på Bråtarna. Samtidigt restes en minnessten över släktens stamfader med texten ”HÄR LEVDE I SLUTET AV 1500-TALET BONDEN OCH LAXFISKAREN PETER, STAMFADER FÖR LAGERLÖFSKA SLÄKTEN. SLÄKTFÖRENINGEN RESTE STENEN 1945”

Hembygdsgården växte
Gården har med tiden kompletterats med mera mark och flera byggnader. Företag och enskilda personer har skänkt gåvor. Hjalmar Olsson, Grossbol, skänkte det vi idag kallar Grossbolsmagasinet. Myrastugan är en gåva från Anna Eriksson, Forshaga.
Logen är flyttad från Katrineberg i Nedre Ullerud och AB Mölnbacka-Trysil har skänkt timmer och material från rivningsbyggnader till både Logen och Skifwegården.

Föreningen har med tiden fått en stor mängd föremål som gåvor, över 1000 är registrerade. Även foton med motiv från forshagatrakten har skänkts, fotoarkivet innehåller över 7000 bilder.

Verksamheten

En av grundtankarna med gården var att den skulle vara en samlingsplats för bygdens folk. Den också blivit en hela bygdens gård med stor publik vid alla arrangemang. Lokalerna används också till uthyrning.
Valborgsmässofirandet har alltid en stor publik med vårtalare, brasa och körsång. Föreningen avstår numera från fyrverkerier med hänsyn till djur och natur.
Midsommarafton firas traditionellt med lövklädd midsommarstång, folkdans och danslekar. På midsommardagen hålls det ekumenisk gudstjänst på Logen.
Till Lustenrundan i augusti, tidigare Hantverksdagarna, samlas hantverkare och konstnärer i våra lokaler. I Skifwegården har vi kaffeservering med gammaldags kakbord med ett stort antal kaksorter.
I slutet av november har vi vår julmarknad med både egen försäljning och försäljare utifrån där vi också har en utställning i Skifwegården med nytt tema varje år.

Kommunens skolor har ofta sina friluftsdagar på hembygdsgården.

I anslutning till hembygdsgården finns ett motions- och elljusspår som är välbesökt både vinter och sommar. En del av spåret är också ett ”sagospår” för både barn och vuxna. Fantasieggande figurer finns utefter spåret.