Skogsskolemuséet


Arboretum och skogsskolemuseum Skogsskolemuseet på Älggärdsberget. Här visas 1900-talets skogsutbildning och skogsbruk i Bispgården. Skogsmännens kamratförbunds samlingar utgör grunden. Här finns även Rolf Strömbergs efterlämnade bilder och filmer från Forsområdet.

Arboretum Arboretum är en samling träd och vedartade växter i direkt anslutning till Älggårdsberget. Namnet kommer från latinets arbor som betyder träd. Arboretet grundades för att tjäna som undervisningsmiljö för skogsskolans elever. Här finns både inhemska och utländska trädslag. De stora lärkarna planterades när skolan anlades och i parken står en av Jämtlands största ekar. Väster om slalombacken är träden indelade efter sin geografiska härkomst. De träden och många andra på området är planterade under senare tid. Gå gärna runt bland träden! Vid träden finns informationsskyltar. Stor gran vid Älggårdsberget (fd Skogsinstitutet) Detta är en gran som har vuxit på kronoparken Torresjölandet i en dalgång på Knulen mer än 400 möh. Uppgifter om trädet: ålder 239 år, brösthöjdsdiameter 77 cm, höjd 36,5 m och volym 8,4 m3sk. Granens dimension är imponerande. Den är mycket anmärkningsvärd med tanke på dess växtplats, som är i ett höjdläge.

Text: Håkan Schüberg och Lars-Otto Hopfgarten

För att boka visning av muséet ring Anders Jönsson på 070-216 33 96

Förening:

Fors Hembygdsförening

Skapad av: (2019-01-11 12:26:37) Kontakta föreningen
Ändrad av: Fors Hembygdsförening (2024-06-16 21:31:07) Kontakta föreningen