Om oss

Föreningen bildades i Lund 1956 och är en ideell förening som arbetar för att bevara de Skånska Möllorna.

Vi värnar både vatten- och vindmöllor och dess miljöer och försöker påverka myndigheter till fördel för möllorna.

Föreningens medlemmar är enskilda personer resp. föreningar som hembygdsföreningar, mölleföreningar e. likn. Vi har ett 100-tal medlemmar som har vardera en röst på våra årsmöten.

Styrelsen består av 8 ledamöter samt 4 suppleanter.

Skånska Möllor har ett nätverk av personer med stor erfarenhet av möllor och deras skötsel och underhåll. Föreningen kan därför stödja de medlemsföreningar som önskar hjälp med råd i olika situationer som reparationer och underhåll, Vi håller kurser för körning (malning) och stenhackning. Vägledning för besiktningar och översyn finns i skrift att ladda ner från hemsidan.

Vi samlar in information om vad som händer i medlemsföreningarna och lägger ut på vår hemsida resp. skickar ut till medlemmarna. Vi samordnar en Mölledag, första söndagen i juli, där vi vill att så många möllor som möjligt skall hålla öppet för visning av en mölla i drift. Hos vissa kan man även köpa stenmalet mjöl med sig hem.

Det läggs ner mycket ideellt arbete i många möllor och alla som deltar i detta arbete har samtidigt ett trevligt samarbete med gott kamratskap och en känsla av att göra något meningsfullt. Att t ex guida en ung familj i en mölla och visa gammal beprövad teknik för malning och var mjölet kommer ifrån känns bra med en imponerad och nöjd familj. 

Skånska Möllor delar även ut diplom till organisationer eller personer som gjort förtjänstfulla insatser för möllekulturen. Det är verkligen något för en möllenörd att hänga hemma på väggen.

Vill du veta mer om oss - tryck på meny, på sidan, uppe till vänster för fler sidor.

Styrelsen

Flackarps Mölla

Litteratur