Om oss

Föreningen bildades i Lund 1956 och har sedan dess verkat för de skånska möllornas bevarande.

Vid tiden för föreningens bildande kunde man konstatera att de flesta väderkvarnarna numera stod stilla.
Föreningens mål är att verka för att så många möllor som möjligt blir bevarade till eftervärlden. En annan stor del är att bevara möllaryrket och det hantverk som krävs på en mölla.
Föreningen anordnar, varje år, första söndagen i juli månad "Möllornas Dag" med ungefär 50 öppna möllor i Skåne, ca 20 av dessa maler mjöl på gammeldags vis.

Vill du veta mer om oss - tryck på meny, på sidan, uppe till vänster för fler sidor.

Styrelsen

Flackarps Mölla

Litteratur