Om oss

Välkommen till Fogdöns Hembygdsförening! Fogdön är en halvö i Mälaren, i Strängnäs kommun. Fogdön är rik på fornminnen, bördiga åkrar och natursköna platser. Halvön är också en vital och framtidsinriktad bygd med företag och föreningar. Fogdöns Hembygdsförening arbetar för att värna och vårda hembygdens miljö och kulturarv. Och det har vi gjort sedan 1985, då vår förening bildades. Föreningen anordnar regelbundet aktiviteter och har en egen samlingsplats i form av ett soldattorp från 1600-talet, vilket vi omsorgsfullt sköter om. Föreningen samarbetar med kommunen och med andra kulturorganisationer. Vi är också remissinstans i frågor som rör Fogdön och dess innevånare. Hembygdsföreningen har ca 500 medlemmar och vi ser fram mot att ta emot dig i vår skara! Klicka runt och bekanta dig med våra aktiviteter – utflykter, studiecirklar, berättarkvällar... Titta gärna vad vi har skrivit om vår bygd i sammanställningen av årsskrifter nedan. 

Innehållsförteckning årsskrifter (årsvis) t o m 2021.pdf

  Styrelse 2022

Ordförande Lilian Granbeck        070-254 75 48
[email protected]

Vice.ord. Christina Svangren         070-555 18 16
[email protected]

Sekreterare Lena Lindgren             070-872 69 46
[email protected]               

Vice sekr. Lena Thörne                    070-236 56 66
[email protected]

Kassör Jessica Engström                  073-416 56 57
[email protected]

Ledamot Agneta Ohlson                      073-104 53 38
[email protected]

Ledamot Birgitta Jönsson                070-939 43 30
[email protected]

Suppleant Rolf Persson                      070-644 28 08
[email protected]

Suppleant Anna-Stina Gustafsson    070-563 75 75
[email protected]

Suppleant Ylvali Westerberg             073-440 24 51
[email protected]