Sinnerstampen


Som framgår av föjande bilder fanns ingen möjlighet att rädda sinnerstampen vid Storbohyttan. Den var i alltför dåligt skick. Då fanns egentligen bara två saker att göra, endera får den stå och ruttna ned eller tillverka en ny. Tack vare att det fanns framsynta krafter inom föreningen togs beslut om att fortsätta göra Storbrohyttan till ett verkligt industriminne. Föreningen projekterade för ett nytt hjul samt med underlag för en EU ansökan. Kontakter togs med Värmlands museum och Länsstyrelsen eftersom hyttan är också ett byggnadsminne. EU ansökan beviljades och föreningen erhöll 243 900 kronor i stöd. Arbetet påbörjades i april 2011 av det så kallade "Järngänget" bestående av Bengt Olof Löf, Alvar Ivarsson, Sören Stam, Bengt Danielsson, Tommy Sundström, Per-Åke Pettersson, Bengt Stjärnlöf, Leif Bengtsson, Åke Svensson, Bosse Lindberg och Bengt Johansson. Det ideella arbetet värderas till 473 500 kronor. Alla bilder tagna av Bengt Olof Löf med copyright.

Här kan du följa arbetet i bilder med renoveringen.Image

Stampen från Norr

Image

 

 

 

 

Fundamentet tycks ha blivit ett provisorium när den flyttades från sin ursprungliga plats.  Som synes håller den på att rasera. Undersidan av hjulet är genomruttet och en stor del har även ramlat bort.  Att undersidan varit mest utsatt beror på att vattenståndet varit för högt.

 

Image

 

Som synes fanns det inget att göra med den gamla stampen.

 

 

 

 

 

 

 

Planskiss över hyttområdet.

ImageGammal planskiss över hyttområdet. Som synes flyttades den forna sinnerstampen 1941 när kraftstationen byggdes.

.

.

 

TrädfällningImage

  Fällning av lärkträdsstocken till slaggstampen.

  Det är alltså här som början till en ny sinnerstamp sker.

  Tanken var att den skulle stå helt färdig den 11 juli 2012.

  Dagen då Filipstads Bergslags Hembygdsförening fyller 90 år.

 

 

 

Image

 

Stocken lastas in i hyttan för långsam torkning.

Efter torkning börjar arbetet med att forma stocken till en axel.

Stocken bearbetas och centreras på rullstockar.

 

 

 

 

Image

  

 

En speciell sågbänk byggs för ändamålet.

 

 

 

 

 

 

Image

 

 

 

För att axeln skall bli rund och slät hyvlas den.

När man hyvlar i ena änden så vevas axeln runt med en vev i andra änden.

 

 

 

Image

 

 

   

Järnringen drivs nu på axeln.

 

 

 

 

Image

 

Här är järnringarna  på plats.

 

 

 

 

 

 

Image

 

 

 Uttag görs på axeln. De som sedan sitter i axeln på ett vattenhjul kallas för "nål"

 

 

 

 

 

 

Image

Transport av den tilltänkta axeln från hyttan till en mer ändamålsenlig lokal i forna Rosendahls.

 

 

 

 

 

 

 

Image

 

 

Ytterligare finjustering för att nålen skall passa i axeln.

Nu är urtaget klart. Nålen som skall passa ligger på golvet.

 

 

 

 

 

 

 

 

Image

 

 

 

Centrering av nålen. Här gäller det att hålla tungan rätt i mun.

 

 

 

 

 

 

Image

 

Fixering av nålen i axeln.

 

 

 

 

 

 

 

 

ImageIndrivning av kilarna i axeländarna.

Image

Indrivning

 

 

 

 

 

 

 

Image

 

 

 

Axeln är nu klar för leverans till Finshyttans Industriområde för ihopmontering med vattenhjulet.

 

 

 

 

 

Image

 

 

 Vattenhjulet är klart för transport från gamla Bläckfabriken ut till Finshyttans Industriområde

 

 

 

 

ImageDelar av vattenhjulet flyttas in på Finshyttan för vidare montering.

Image

 

 

 

Monteringen av hjulet har börjat Alvar träpluggar skovlarna.

 

 

 

 

 

ImageHjulet är nu färdigmonterat och klart för axelmontage. Hjulet är 3 meter i diameter.

 

 

Image

 

 

Axeln monteras in i hjulhuset

 

 

 

 

 

 

ImageBengt Danielsson borrar fast axeln i hjulet.

 

 

Image

Stamplyftarna träs på axeln och nu är hjulet klart för transport till Storbrohyttan.

 

 

 

 

 

 

 

ImageVattenhjulet är monterat och klart för transport till Storbrohyttan.

 
 
 
ImageHjulet är klart för transport                                                                                                      

 

Image

 

 

 

 

 

 

Den 28 juni 2012 kom det nya vattenhjulet på plats vid Storbrohyttan

Image

 

 

Invigning av vattenhjulet i samband med föreningens 90-årsdag.  Foto & © Roy Palm

 

 

 

 

ImageIndustriminnesföreningens ordförande Björn Sandborg invigde vattenhjulet och Mattias Libeck släppte på vattnet och hjulet snurrade igång.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förening:

Filipstads Bergslags Hembygdsförening

Skapad av: Göran Olsson (2019-07-08 10:57:46) Kontakta föreningen
Ändrad av: Göran Olsson (2021-05-05 14:34:38) Kontakta föreningen