Blåsmaskin


Image

Blåsmaskinen vid Storbrohyttan

I början av 1800-talet kom bergsmännen och brukspatronerna på att en avsevärd besparing av träkol kunde erhållas om förbränningsluften till masugnen förvärmdes. Den äldre typen av läderblåsbälgar klarade inte den högre temperaturen utan ett alternativ var då att använda cylinderblåsmaskiner efter engelsk förebild. Maskinen i Storbrohyttan är tillverkad i Arboga troligen omkring år 1880 och ersatte den ursprungliga som skrotades under 1940-talet .Den kom till Storbrohyttan från Åkers Styckebruk omkring 1963. Blåsmaskinen är ca fyra meter hög och är ett komplement till de övriga kvarvarande maskiner i hyttan.

Inom Filipstads Hembygdsförening finns ett gäng äldre herrar, det s. k Järngänget, Det är pensionerade män med olika yrkesbakgrunder och de har under de senaste 8-10 åren gjort stora insatser med renoveringar, nybyggnationer och underhåll av hyttan och dess maskiner.

När blåsmaskinen kom till Filipstad från Åkers Styckebruk 1963 hade den stått stilla länge där den kom ifrån och i Filipstad ställdes den upp på sitt fundament i det skick den var.

Järngänget tog sig an att renovera maskinen och under åren 2010-2011 renoverades den till körbart skick, dock inte med den ursprungliga vattenturbinen utan med en elektrisk motor. Nu går den att köra vid våra guidningar.

 

Image

Det så kallade "järngänget". Från vänster, Bengt Olof Löf, Sören Stam, Bengt Danielsson, Tommy Sundström, Per Åke Pettersson, Bengt Stjärnlöf, Leif Bengtsson, Åke Svensson, Bosse Lindberg samt Bengt Johansson.

Image

För att renovera blåsmaskinen måste kolvarna tas ut ur cylindern. Kolven väger dryga hundra kilo och tas ur med hjälp av block. Tommy och Sören firar ned kolven ur cylindern.

Image

Kolven tas ut ur stativet av Tommy och Åke. På undersidan på kolven syns gallret där luften passerar in i cylindern.

Image

Resten av gamla tätningen på kolven slipas ur av Sören. Tätningen mot cylinderväggarna består av läderpackningar och inte som på senare konstruktioner kolvringar. Leif underlättar arbetet med ljus.

Image

En rast skadar ju aldrig, här vilar Tommy, Leif och Åke ut på ställningen. Den har sponsrats av Qvists Byggnadsfirma.

Image

Läderpackningen pressas ut mot cylinderväggarna med ett rep.

Image

Ovansidan av kolven med ventilerna renoveras.

Image

Bengt, Tommy och Leif lyfter in kolven i stativet.

Image

Kolven komplett läderpackning och ring som håller packningen.

Image

Gängning av lagret på kolvstaken för smörjkopp.

Image

Nytillverkad smörjkopp monterad på vevstakslagret. Smörjkoppen är tillverkad av Yrkesskolan i Filipstad efter ritning av Bengt Stjärnlöf.

Image

Lagerhalva till vevstaken.

Image

Tommy, Bosse och Bengt renoverar lagren på kolvstaken. Tydligen ett roligt arbete.

Image

Gjutning av fundament för motor och växellåda. Fundamentet förankrades med 80 cm långa och grova armeringsjärn som drevs ned diagonalt i underlaget.

I mitten av december 2011 tilldelades Järngänget Filipstads Kommuns Folkrörelsestipendie för sina insatser vid Storbrohyttan.

 

 

Förening:

Filipstads Bergslags Hembygdsförening

Skapad av: Axel Fornander (2019-03-17 14:26:17) Kontakta föreningen
Ändrad av: Göran Olsson (2019-12-23 15:53:56) Kontakta föreningen