Om oss

Filipstads Bergslags Hembygdsförening, tredje äldsta hembygdsföreningen i Värmland , 100 år 2022 vilket uppmärksammades på olika sätt, den bildades 1922 . Vi äger och förvaltar flera unika byggnader och samlingar likaväl som vi ser till att hålla Munkebergsområdet attraktivt för både lokalbefolkning och turister

Välkommen till Filipstads Bergslags Hembygdsförenings hemsida. Här  kommer det att finnas uppgifter om våra evenemang och andra aktiviteter. Föreningens syfte är att, i samarbete med Värmlands Hembygdsförbund och inom Filipstads Bergslag verksamma lokala hembygdsföreningar verka för hembygds-känslans stärkande och fördjupande i Filipstads Bergslag, att skydda och tillvarata bygdens natur- och kulturminnen, att verka för tillgodoseende av historiska och konstnärliga krav vid stadens och bygdens omdaning och utveckling samt att genom demonstrationer och visningar av föreningens samlingar ge särskilt de uppväxande släktena kännedom om och intresse för bygdens och stadens tidigare utveckling.

Föreningens verksamhet bedrivs vid Munkeberg , Lersjöns utlopp i Schillerälven i norra delen av Filipstad med hembygdsgården på östra sidan älven och Storbrohyttan på västra.