Kontakta oss

Om du vill kontakta föreningen kan du antingen skicka ett mail till någon i styrelsen eller till vår brevlåda.

Vi har också roteombud som du kan vända dig till. Varje roteombud ansvarar för sitt område. Ett roteombud är styrelsens förlängda arm till medlemmarna.

Det går naturligtvis också bra att ringa.

Styrelse 2020

Ordförande och Kassör
Rolf Embro

 

0176-22 39 11/070 630 1552
[email protected]

Vice ordförande och Webmaster
Ylwa Jedenby

 

070-590 5381     
[email protected]

Sekreterare
Inger Sandberg

 

0175-614 16/070 725 1416
[email protected]

Ledamot
Kjell Johansson

 

[email protected]

Ledamot
Agneta Forslund
 

 

070 275 9556
[email protected]

Ledamot
Conny Berglund

 

070-113 6602 
[email protected]

Ledarmot
Lars Thews

 

0175-64018/070-366 3549
[email protected]

                   
                                                                                         
 

 


 

 

     

Roteombud 2020

Rånäs villaområde

 

 

Ola Jedenby

0175-611 81/070 259 8096
[email protected]

 

Nykvarn

 

 

Renée Davidsson

070-342 7258 
[email protected]

 

Alby/Mjölsta

 

 

Agneta Forslund

070-275 9556
[email protected]

 

Mörby/Gillberga/Ösby

 

 

Gunilla Johansson

070-653 1959
[email protected]

 

Råby/Svärlinge

 

 

Pia Storäng

070/070 938 4159
[email protected]

 

Ubby/Forsa

 

 

Sven-Olov Karlsson

 0175-711 75 

 

Varleda

 

 

Helen Jansson
 

0175-614 31/070 319 3427
[email protected]


 

Rånäs Bruk

 

 

Mia Strömberg

0175-650 03
[email protected]