Kontakta oss

Om du vill kontakta föreningen kan du antingen skicka ett mail till någon i styrelsen eller till vår brevlåda.

Vi har också roteombud som du kan vända dig till. Varje roteombud ansvarar för sitt område. Ett roteombud är styrelsens förlängda arm till medlemmarna.

Det går naturligtvis också bra att ringa.
 

Styrelse 2024

Ordförande och Kassör
Rolf Embro
0176-22 39 11/070 630 1552
[email protected]

Vice ordförande och Webmaster
Ylwa Jedenby
070 590 5381
[email protected]

Sekreterare
Annette Tövinge
076-039 3555
[email protected]

Ledamot
Inger Sandberg
0175-614 16/070 725 1416
[email protected]

Ledamot
Kjell Johansson
070 289 7462
[email protected]

Ledamot
Lars Thews
0175-64018/070-366 3549
[email protected]

Ledamot
Agneta Forslund
070-275 9556
[email protected]

Ledamot
Petra Kallsjö Pullar
076 889 4780
[email protected]

Roteombud 2024

Rånäs villaområde
Ola Jedenby
070 259 8096
[email protected]

Nykvarn
Renée Davidsson
070-342 7258 
[email protected]

Alby/Mjölsta
Kersti Axelsson
073 848 0639
[email protected]

Mörby/Gillberga/Ösby
Gunilla Johansson
070-653 1959
[email protected]

Visnarne
Pia Storäng
070-938 4159
[email protected]

Ubby/Forsa
Karina Åberg
070-317 3803
[email protected]

Rånäs Bruk
Vakant

Svartsättra/Hummelbol
Mats Karlsson
070-796 7879
[email protected]

Råby/Svärlinge
Annelie Svahn
070-453 2849
[email protected]

 

 

 

 

 

 

 

     

Skicka meddelande

Jag samtycker till att föreningen sparar mitt namn och min e-postadress för att kunna svara på mitt meddelande.

Om du vill bli borttagen från vår lista, kontakta: [email protected]