Brandstad Prästgård


Brandstad Prästgård utgör den bevarade boningslängan i en tidigare kringbyggd fyrlängad korsvirkesgård. Prästgårdens historia går tillbaka till 1682, då den blev ombyggd efter en förödande brand. Den är troligen byggd under danska tiden och är därmed den äldsta bevarade prästgårdsbostaden i Skåne. Boningslängan var prästbostad fram till år 1907 då kyrkoherden Nils Sandbergs arrende upphörde. Den arrendator som tog över gården 1907 innehade arrendet till 1935, då dennes son tog över arrendet och bodde i den västra längan fram till 1946.

Östra delen av prästgårdslängan

Prästgården övertogs 1947 av Färs Härads Hembygdsförening som restaurerade den 1961. Brandstad Prästgård är belägen på traditionell prästgårdstomt och har ett mycket stort värde för miljön vid Brandstad medeltidskyrka. Inventarierna är från 1800-talets senare hälft och sekelskiftet. Två rum är möblerade med möbler och textilier från donationer 1961 efter hemmansägare Nils Olsson i Araskoga och 1985 efter lantbrukaren Nils Andersson i Tolånga.

Interiör Brandstad prästgård

Under 2009 har Nils Anderssons rum renoverats med känsla för gammal stil samt utställningen har förnyats. Dessutom har en ny permanent utställning med möbler och kläder som tillhört bonden och riksdagsmannen Nils Månsson "Skumpen" (1776 - 1837), Frenninge socken inrättats och förlagts till Brandstad Prästgård. Museiföremålen har överförts från biblioteket i Vollsjö samt från Hallsbergs Gård i Heinge.

ImageCreative Commons-licens

 

Med ekonomiskt bidrag från Sjöbo Kommun och Färs & Frosta Sparbanksstiftelse har trappan till dörrentrén i Brandstad Prästgård under hösten 2022 handikappanpassats för muséets rullstolsburna och funktionsnedsatta besökare

Image

 

 

Öppettider

Öppettiderna under sommarperioden 16 juni - 29 september är söndagar mellan kl 13:00 - 16:00

Maj - september: Övrig tid enligt överenskommelse för guidade grupper

Bokning av guidade grupper: Barbro Lindholm, tel 070 - 523 38 42

Vägbeskrivning

Följ väg 13 Sjöbo –Hörby. Ca 5 km norr om Sjöbo (12 km söder om Hörby) sväng av väg 13 in mot Brandstad by vid vit vägvisningsskylt med kringla ”Hembygdsmuseum”. Fortsätt avtagsvägen och sväng av vid trevägskorsningen till vänster mot Brandstad Kyrka. Prästgården ligger precis till höger framför kyrkan.

Besöksadress:

Östra Kärrstorpsvägen 16, 275 67 Vollsjö

Parkeringsplats för bilar och bussar finns i Brandstad på andra sidan bygatan mittemot prästgården.

ImageCreative Commons-licens

 Färsingagillet framför Brandstad Prästgård vid Kulturdagen i Brandstad

Förening:

Färs Härads Hembygdsförening

Skapad av: (2017-12-31 15:00:39) Kontakta föreningen
Ändrad av: Färs Härads Hembygdsförening (2024-05-10 08:35:38) Kontakta föreningen