Rådhuset i Falkenberg


Rådhuset i Falkenberg av Rolf Ahlberg.

Byggnaden färdigställdes år 1826 och har under åren inrymt många olika verksamheter.

1:a våningen:

Skolsal och rektorsbostad (46 kvm) 1826 – 1906.

Arrester och vågbod/spruthus, det senare flyttades ut till ett nytt spruthus på Rådhustorget som byggdes år 1842. Efter hand tog polisen över lokalerna på bottenvåningen, och blev kvar  i Rådhuset fram till 1971, då nya polishuset stod klart.

2:a våningen:

Här inrymdes rådhusrätt, arkiv och väntrum på ena sidan fram till år 1938, då häradsrätten tog vid. På andra sidan inrättades en festsal för borgerskapet, det s k therummet, vilket fungerade fram till 1901, då stadsfullmäktige flyttade in. År 1948 beslöt fullmäktige att flytta    sina sammanträden till Grand hotell.

Kommunalborgmästare och stadskansli tog över lokalerna efter hand som tidigare verksamheter flyttade ut.

Stadsarkitektkontoret flyttade in i Rådhuset 1971 efter polismyndigheten.

1971 var året för kommunsammanläggningen, vilket innebar en stor utökning av den administrativa verksamheten, och behovet av lokaler var stort. Efter en av många omorganisationer flyttades stadsbyggnadskontoret (tidigare stadsarkitektkontoret) över till Stadshuset, och kultur- och fritidsförvaltningen flyttade in och är fortfarande kvar där.

Förening:

Falkenbergs Kultur & Hembygdsförening

Skapad av: (2012-06-19 08:54:54) Kontakta föreningen
Ändrad av: Falkenbergs Kultur & Hembygdsförening (2019-01-06 17:55:38) Kontakta föreningen