Om oss

Vi är en öppen hembygdsgård med mycket att uppleva intill Strömsholms Kanal och är ett populärt resmål eller paus på vägen där väg 66:an och 68:an möts i rondellen.

I april 1927 bildades Västanfors hembygds- och fornminnesförening och fick då 30 män och 7 kvinnor som medlemmar.

I år (2022) fyller föreningen 95 år!

Föremålsinsamlingen tog fart och man fick en gammal gård i Aspbenning utanför Fagersta av Fagersta bruk. Föreningen hade snart 200 medlemmar, man forskade i traktens historia och fortsatte samla föremål.

Ett vägbygge på 1970-talet gjorde att föreningens hus var tvungna att flyttas. De hamnade då på nuvarande plats och föreningen bytte namn till Fagersta- Västanfors hembygds- och fornminnesförening.

Så småningom föddes planer på att göra hembygdsgården till en året runt-öppen verksamhet. Det hela startade som ett projekt genom vilket man fick medel att bygga om det gamla sädesmagasinet på hembygdsområdet till handelsbod.

I augusti 1988 invigdes handelsboden av dåvarande bostadsminister Hans Gustavsson och besöksantalet ökade från 8.500 året innan till drygt 23.000.

Efter det slitsamma renoveringsarbetet växte verksamheten. Försäljningen tog fart, kaffeservering likaså. Några anställda och många ideella var det som utvecklade verksamheten och det arbetet har aldrig avstannat!

Fler hus har flyttats till området sedan dess, några har byggts direkt på platsen och andra har byggts ut. Utställningar har ordnats och programverksamheten har ständigt utvecklats. Området har blivit en populär plats för Fagersta- och Västanforsbor, liksom för besökare från när och fjärran.

Nu finns omkring 20 hus på området, vi har 4 anställda och många, många ideella driver verksamheten. Föreningen har drygt 800 medlemmar och besöksantalet är nästan 100.000 per år.

Hembygdsgården ingår i Ekomuseum Bergslagen som sedan 25 år är ett nätverk i Dalarna och Västmanland, där sju kommuner samarbetar om upplevelseturism kring en månghundraårig rik järnhistoria. I nätverket ingår även två länsmuseer, Dalarnas museum och Västmanlands läns museum. www.ekomuseum.se