Om oss

 

 

Hembygdsföreningen bildades 1957 på initiativ av Thorsten och Ingrid Ekströmer.Det ansågs viktigt att värna om svunna tiders seder och bruk, levnadsvanor, föremål och byggnader.

Åren 1958-1959 uppfördes därför det vi kallar för ”Sergeantbostaden” som tidigare varit underofficersboställe från tidigt 1700-tal i byn Virstad söder om Fågelfors.

Byggnaden köptes av familjen Ekströmer som skänkte, flyttade och uppförde den här i nära anslutning till bruksherrgården och industriområdet i den så kallade Bruksparken.

Platsen där hembygdsgården är belägen är historisk, då det på 1700-talet var hammarsmedernas potatisland och från 1905 och fram till 1947 var här festplats då det varje år, första lördagen och söndagen i augusti anordnades de populära ”Bruksfesterna” på denna natursköna plats vid Klevegöls strand.

Fågelfors har en industrihistoria som tog sin början redan 1744 tack vare sin närhet till sjöar med myrmalm, ett vattenfall, stora skogar och gott om arbetskraft.

Vid slutet av1800-talet lades produktionen om till träindustri och är så än idag.

Hembygdsföreningen har som en röd tråd genom sin verksamhet hela epoken från 1600-talets bondesamhälle till industriepoken fram till våra dagar.

Den äldsta byggnaden i föreningens ägo ligger 1 km uppströms Nötån. Klobo kvarn som har sitt ursprung på 1600-talet och ägdes då av Klobobönderna men fick flyttas från industrin till sin nuvarande plats för att ge plats för järnhanteringen som då behövde vattenfallet.

Järnboden byggdes ursprungligen vid dammen 1748 och är också en av våra äldsta byggnader som skänktes och flyttades till hembygdsgården under åren 2003-2004.

Föreningens arbetsområde är Fågelfors fd socken och inom detta område gjordes under 1980-talet en mycket omfattande torpinventering.

Årligen arrangeras sommaröppet 4 söndagar i juli o augusti samt traditionella julmarknaden den andra advent.

Utöver detta arrangeras filmkvällar och berättarkvällar.

Medlemsantalet är ca 222 och föreningen handhar 11 byggnader och drygt 3650 föremål i sina samlingar.