Essinge Warf återuppstår!?


Gamla Essinge Warf återuppstår!? Vad i hela friden ligger bakom denna oväntade/underliga rubrik? Ska gamle disponent Anderssons varv som vid mitten av 1800-talet låg i dagens Luxparken återuppbyggas? Nja, lite grand förhoppningvis ....Ett minivarv/Ett varv-tema.

Bakgrunden är: 
Stockholms stad annonserade i mars 2024 följande:

Luxparken rustas upp
Delar av Luxparken är sliten och behöver rustas upp för att möta behovet av attraktiva och grönskande parker.
Förslagen på åtgärder för att rusta upp Luxparken presenteras i ett åtgärdsprogram. Åtgärderna berör hela Luxparken, inklusive lekplatsen och närliggande Disponentparken. Syftet med åtgärdsprogrammet är att identifiera behov av olika underhållsåtgärder i parken och ge en målbild för tillägg eller förändringar som ska utveckla Luxparken och göra den mer hållbar, trivsam och funktionell. 

Tidsplan:
Medborgardialog "Tyck till Luxparken": mars 2024
Beslut om åtgärdsprogrammet i stadsdelsnämnden: juni 2024
Start genomförande mindre delprojekt ur åtgärdsprogrammet: vår 2024
Projektering Luxparkens lekplats och Disponentparken: höst 2024–2025
Start genomförande upprustning lekplatser: 2026

Karta över arbetsområde 5-10 i Luxparken:

Image
 
 

Område 10 är platsen för ett förhoppningsvis kommande mini-varv. En plats med varvstema.

Image

Så Essingeöarnas hembygdsförenings text till Stockholms stad:
John-Olov Sidén och Claes-Göran Borg
För hembygdsföreningens styrelse.

 

Förlag till utformning i Luxparkens renovering/uppgradering 2024-. Område 10.
Något som inte med ett ord nämns på informationsskylten i Luxparken är att vid mitten av 1800-talet låg i nuvarande Luxparken ett varv, Essinge Warf. Varvet startade 1849 av den driftige och idérike Johan Fredrik Andersson. Varvet var ett kombinerat nybyggnads- och reparationsvarv. Det stora lyftet kom med bygget av den senare riksbekante kappseglingsskonerten ”Sverige”. Enligt tidningen Aftonbladet 1852, sjösattes fartyget i vackert sommarväder och med många åskådare. Folk hade samlats på Lilla Essingens och Mariebergs höjder. I sundet mellan ”lillön” och fastlandet guppade en flottilj av rodd- och segelbåtar. Man höll tal och klingade i glas. Det nybyggda fartyget skull så småningom tävla i England mot det välkända fartyget ”America” - fartyget senare välkänt som starten för Americas Cup. Essinge Warf hade som mest 50 arbetare. Dråpslaget för varvet kom redan 1854 då Andersson avled i kolera. Varvet kom att drivas vidare, först av hans änka sedan av nya ägare fram till 1862. Andersson startade även en skola för flickor.
Varvet är utmärkt på karta från 1859 och skymtar på att träsnitt från 1861.

Av varvet finns idag inte ett spår. Jo, kanske ett! På berget strax bakom dagens gungor (som ju kommer att flyttas bort) finns två stor järnkramper som rimligen måste vara en rest från varvets dagar när man skulle dra upp stora fartyg. Järnkramperna, förtöjningshandtag(?) sitter idag helt dolda. Här borde en skylt berätta om varvet när dagens projektområde 10 kommer fram i ljuset. Vidare borde detta område bli en plats med ett varv-tema. Dels för barn med t.ex. litet fartyg och skjul med förebild från Anders Franzéns park vid Hammarby sjöstad. Dels för vuxna med information om varvet, viloplats/rastplats/kanske något konstverk.

Skeppsbyggare och disponent J F Andersson bodde med sin familj i Disponenthuset som var belägen uppe i nuvarande Disponentparken. I närheten låg det stora bostadshuset för varvsarbetarna.

Förhoppningsvis är dessa idéer något som parkprojektets grupp tar till sig!

Så nu får vi se vad som händer på område 10 i Luxparken. Beslut juni  2024.

Image

På Ljungrenska kartan från 1859 finns varvet utmärkt.

Förening:

Essingeöarnas Hembygdsförening

Skapad av: John-Olov Sidén (2024-04-08 11:01:04) Kontakta föreningen
Ändrad av: John-Olov Sidén (2024-04-11 12:01:27) Kontakta föreningen