Luxområdet - tankar inför och hur det blev.


För 20 år sedan, 13 september 2001, godkände byggnadsnämnden planförslaget för Luxområdet på Lilla Essingen. I Samfundet S:t Eriks årsbok för 2003, “Stockholms stränder, från industri till bostäder” finns två essäer om Luxområdet.

I artikeln STADSBYGGNAD ELLER STRANDEXPLOATERING: FALLET LILLA ESSINGEN beskriver Anna Micro Johansson och Christina Vermcrantz Gustavsson planeringsprocessen med fem olika planförslag fram till godkännandet i september 2001.

I artikeln ELECTROLUX – ETT FÖRLORAT INDUSTRIARV? berättar Elisabet Wannberg, då antikvarie på Stockholms stadsmuseum, om överväganden och kamp för att bevara så mycket som möjligt av Electrolux fabriksområde, Stockholms sista ännu på 1990-talet intakta mer omfattande industrimiljö. 

Två artiklar väl värda att läsa för den som intresserar sig för Lilla Essingens historia och som vi här kan publicera med benäget tillstånd av författarna och Samfundet S:t Erik.

Länk till: Stadsbyggnad eller strandexploatering fallet Lilla Essingen.pdf

Länk till:  Electrolux ett förlorat industriarv.pdf

Image

foto: C-G Borg

Förening:

Essingeöarnas Hembygdsförening

Skapad av: John-Olov Sidén (2021-09-24 15:11:35) Kontakta föreningen
Ändrad av: John-Olov Sidén (2021-09-24 16:26:57) Kontakta föreningen