Om oss

Välkommen till Essingeöarnas Hembygdsförening!

Vi är en hembygdsförening i storstad, med ett program anpassat för storstaden och Essingeöarna.
Våra uppgifter är att lyfta fram vår lokalhistoria, bevaka vad som händer idag med våra öar och att via vår hemsida/webbsida och även via Facebooksida informera om dåtiden, nutiden och framtiden. Vi tar fram böcker och genomför olika arrangemang.
Essingeöarnas Hembygdsförenings vandringar på Lilla och Stora Essingen annonseras alltid på våra hem- och Facebooksidor.

Andra vandringar på öarna är inte arrangerade av Essingeöarnas Hembygdsförening.
Privata vandringar (alltid mot en viss kostnad) förekommer i juni-september, där guiden dessvärre har uteblivit vid otjänlig väderlek.