Torsdagskvällar på museet


Föreläsningarna börjar som regel kl 17:30.
Fr o m måndagen i veckan före finns lista på museet för att reservera plats.

Du hittar mer information under rubriken Aktiviteter.

9 februari 2023 kl. 17:30 - 18:30
Var hitta Eslövs historia och äldre kartor?

Vi är alla en del av vår historia. Eslövs kommun har skapat historiewebben för att ta till vara den skatt av gamla bilder och historier som finns och göra dem tillgängliga för alla.
På kartportalen kan du jämföra Eslövs tätort av idag med historiska kartor.
Hur såg Eslövs ut 1890 jämfört med 1930?

Image

Fri entré


23 mars 2023 kl. 17:30 - 18:30
Nyfiken på släktforskning?

Här ges en första hjälp om hur man kan börja spåra sina anor och historier som man inte visste om.
Eslöv-Höör Släkt- och Folklivsforskare är de som hjälper oss att hitta i släkt forskararkiven.


20 april 2023 kl. 17:30 - 18:30
"Du Vet Att Du Kommer Från Eslöv"

Mats Håkansson började i en liten skala att sammanställa olika album privat. Han blev aktiv i facebook gruppen ”Du vet att du kommer från Eslöv” och började samla på intressanta bilder därifrån, så blev det en bok, en till och en till och nu är en fjärde på gång. Något som Eslövsborna, nuvarande och tidigare, verkligen har uppskattat. Mats berättar för oss hur det hela gick till och alla kontakter han fått.

11 maj 2023 kl. 17:30 - 18:30
Översiktsplanen för östra Eslöv

Vad ska hända i östra Eslöv?
Den fördjupade översiktsplanen för östra Eslöv antogs i juni 2022 och flera delar har redan påbörjats.

Eslövs Museiförening arrangerar i samarbete med Eslövs kommun en föreläsning .

1 juni 2023 kl. kl. 17:30
Stadsvandring i östra Eslöv

Vi vandrar tillsammans med projektledare Patrik Larsson, som berättar om stadsomvandlingen av östra Eslöv. 
Patrik berättar hur Eslöv öster om järnvägen ska utvecklas med fem olika stadsdelar, där varje område ska få sin egen karaktär, där bostäder och verksamheter samsas och där grönska får stor betydelse.

Varmt välkommen! Vi samlas på innergården till museet kl. 17:00.

 

Förening:

Eslöfs museiförening

Förening:

Eslöfs museiförening

Skapad av: Klas Andersson (2018-12-12 16:02:44) Kontakta föreningen
Ändrad av: Christos Tziolas (2023-01-12 19:35:58) Kontakta föreningen