Barndomen


Inflytelserika kvinnor betydde mycket för att synen på barn skulle förändras under förra seklet. En av dem var Ellen Key som skrev boken ”Barnets århundrade”. I Eslöv startade och drev familjen Sahlin Sveriges första tillverkning av barnkläder. Härifrån kom sjömanskostymerna som burits av svenska barn i alla åldrar.

 

Tillbaka

Editerad av: Klas Andersson (2018-11-01 15:53:38)