Barndomen


Inflytelserika kvinnor betydde mycket för att synen på barn skulle förändras under förra seklet. En av dem var Ellen Key som skrev boken ”Barnets århundrade”. I Eslöv startade och drev familjen Sahlin Sveriges första tillverkning av barnkläder. Härifrån kom sjömanskostymerna som burits av svenska barn i alla åldrar.

 

Tillbaka

Förening:

Eslöfs museiförening

Skapad av: Klas Andersson (2018-11-01 15:46:43) Kontakta föreningen
Ändrad av: Klas Andersson (2018-11-01 15:53:38) Kontakta föreningen