Verksamhetsgrupper


Är du intresserad av att jobba aktivt i någon av verksamhetsgrupperna?
Hör då av dig till Museiföreningen måndag eller torsdag kl. 13.00-16.00, 0413-627 59.

Drift
Sammankallande - Sven Grönvall
Gruppen handhar underhåll/ombyggnad, vaktmästeri, bokning/visning samt bemanning.

Dokumentation och historia
Eve Olsson dokumenterar genom bl a intervjuer och tidningsartiklar Eslövs historia, och gör den tillgänglig för allmänheten.

Föremålsgruppen
Sammankallande -Lena Walther
Gruppens ansvarsområden är registrering av föremål, även i databas, samt hantering av gåvor och inköp av rekvisita och andra föremål.

Försäljning
Sammankallande - vakant
Gruppen har hand om försäljning och beställning av varor till butiken, böcker samt kök.

Medlemskontakter
Sammankallande - Gudrun Sallander
Gruppens uppgifter är bl a: Egna arrangemang, medlemsbladet, ta fram årets almanacka, medlemsvärvning, medlemsvård samt utbildning.

PR och Info
Sammankallande - vakant
Gruppens uppgift är att se till att marknadsföra museet genom olika medier och i olika sammanhang.
 

Utställningar
Sammankallande - Elna Hansson och Ulla Månsson
Gruppen samordnar utställningsverksamheten.

IT-grupp
Sammankallande - Klas Andersson
Gruppen samordnar nätverk med datamedia, projektorer och hemsida.

Tillbaka

 

Förening:

Eslöfs museiförening

Ändrad av: Eslöfs museiförening (2020-11-23 19:22:15) Kontakta föreningen
Skapad av: Klas Andersson (2012-10-03 12:36:35) Kontakta föreningen