Torsdagskvällar på museet

Föreläsningen börjar kl 18.00. Obs tiden! Om du vill vara säker på plats – föranmäl dig. Anmälningslista finns fr o m måndagen i veckan före på museet eller ring 0413- 627 59 under museets öppettider eller e-post: [email protected]

22 november
Nya Eslöfsbor 1868
För 150 år sedan var inflyttningen till stationssamhället Eslöv stor. Bland de nyanlända fanns driftiga entreprenörer som lade grunden till flera än i våra dagar existerande företag och verksamheter. Hans Bertil Hansson berättar historien.

Hitta aktivitet

Se alla aktiviteter