Torsdagskvällar på museet

Föreläsningen börjar kl 18.00. Obs tiden! Om du vill vara säker på plats – föranmäl dig. Anmälningslista finns fr o m måndagen i veckan före på museet eller ring 0413- 627 59 under museets öppettider eller e-post: [email protected]

Musik på museigården – fri entré
16 augusti kl 19 – 20

Masonit är ett akustiskt coverband från Eslöv med ett svängigt känslofullt sound och mycket stämsång. De spelar allt från Oskar Linnros coh GES till Tom Petty Beatles och Queen.

20 september
Bilder från Eslöv och övriga världen

Susanne Hultman är bloggare, fotograf och mycket mer. Barndomens Eslöv övergavs för studier på andra orter och följdes av arbete i Centralamerika och Italien. Återbördad till hemstaden har hon med värme och humor skildrat Eslöv i härliga bilder.

18 oktober
Visioner om Näringsliv och Dr P Håkanssons Stiftelse
Eslövsbon Stephan Müchler är VD vid Sydsvenska Handelskammaren och ordförande i Dr P Håkanssons Stiftelse. I bägge uppdragen hanteras frågor av vikt för framtiden i och kring Eslöv. Hur ser han på trender för utvecklingen i vårt närområde?

22 november
Nya Eslöfsbor 1868
För 150 år sedan var inflyttningen till stationssamhället Eslöv stor. Bland de nyanlända fanns driftiga entreprenörer som lade grunden till flera än i våra dagar existerande företag och verksamheter. Hans Bertil Hansson berättar historien.

Hitta aktivitet

Se alla aktiviteter