Torsdagskvällar på museet

Föreläsningen börjar kl 18.00. Obs tiden! Om du vill vara säker på plats – föranmäl dig. Anmälningslista finns fr o m måndagen i veckan före på museet eller ring 0413- 627 59 under museets öppettider eller e-post: [email protected]

24 maj – Stadsvandring på Norr
OBS! Samling på Norregatan vid gångtunneln under nya järnvägsbron. Ciceroner är Kenneth Malmström.