Torsdagskvällar på museet

Föreläsningen börjar kl 18.00. Obs tiden! Om du vill vara säker på plats – föranmäl dig. Anmälningslista finns fr o m måndagen i veckan före på museet eller ring 0413- 627 59 under museets öppettider eller e-post: [email protected]

15 februari – Eslövs bankhistoria
Eve Olsson berättar om Eslövs mer än 150-åria bankhistoria.

15 mars – Eslövs idrott – då och nu
Yngve Enehag och Peder Jogstad är två välkända idrottsprofiler, som tillsammans har mer 100 års perspektiv, delar med sig av sina minnen från matcher och människor.

12 april – Vi minns Stig Ekander
som den 10 april skulle blivit 85 år. Vi hyllar hans minne och premiärvisar sonen Hans Ekanders intervju med honom.

24 maj – Stadsvandring på Norr
OBS! Samling på Norregatan vid gångtunneln under nya järnvägsbron. Ciceroner är Kenneth Malmström.