Info om skrifter/böcker


Alla böcker vi säljer har anknytning till Enhörna. De kan vara egenproducerade eller inköpta. Böckerna finns att köpa på museet eller kan beställas via hemsidan eller kontakta Anne-Marie Andersson ([email protected]). De finns också att se och köpa hos Norrlöts Handelsträdgård på deras ordinarie öppettider (www.norrlot.se).


• Ny skrift •
Enhörna Sockenfilm – en resa genom Enhörna på 1950-talet under ett år
Gunborg Wahlstedt tänkte sig göra en resa genom Enhörna medelst en film helst i färg. Nu blev denna film inte av men väl ett manuskript till den tänkta sockenfilmen. Vi i Hembygdsföreningen har fått ta del av manuskriptet som vi gjort en skrift av i vår skriftserie.
Gunborg börjar sin resa på våren och låter oss få veta vad som måste göras på åkrar och ängar då. Fortsätter på sommaren då jordbrukarsamhället tar det lite lugnt och kan njuta av Enhörnas fantastiska natur. Sen börjar skördearbetet på åkrarna men även i skogarna med vad som kan tillvaratas där. Vi närmar oss advent och julen med kyrkobesök, Luciafirande och julgransplundringar.
Återigen gryr en ny vår med valborgsmässofirande och vildgäss som sträcker norrut.

Det är Gunborgs egen berättelse om hur det var i Enhörna på 50-talet som helt och hållet ligger till grund för denna skrift.
/Anne-Marie Andersson
Författare: Gunborg Wahlström 1956, utgivningsår 2020, 62 sidor. Skriften kostar 150:-


1. Enhörnaliv I  –  Mälaren, Mord och Modinare
Mälaren, Mord och Modinare är första delen i serien och berättelsen startar 1839 med att inspektoren på Ahl, Anders Modin (författarinnans farmors farfar), tar över arrendet för några mälaröar i Överenhörna. Hårt arbete, motgångar och olyckshändelser blandas med ljusa perioder och framgångar. Såväl det dagliga slitet som festligheter skildras på ett mycket realistiskt sätt. Bokens avslutning är dramatiskt med ett mord och påföljande rättegång.
Författare : Barbro E Sjöström, utgivningsår 2012, 120 sidor. Boken kostar 150:-

2. Kungsgården Husaby-Enhörna
För drygt 30 år sedan startade hembygds-föreningen, tillsammans med riksantikvarie-ämbetet, ett arkeologiskt projekt om utgrävning av Husby backe vid Överenhörna kyrka.
Inga Ekvall har med hjälp av drygt 80 fotografier (de flesta i färg), teckningar, ritningar och kartor skapat en lättläst och mycket intressant skrift om hur projektet genomfördes och vilka resultat som kom fram.
Boken innehåller också en DVD om premiären på Krönikespelet, som uppfördes under åren 1885 – 1989. Filmen som nyligen hittats i hembygds-föreningens gömmor har restaurerats och överförts till DVD, är i färg och har ljud.
Författare: Inga Ekvall, utgivningsår 2011, 80 sidor. Boken kostar 150:-

3. KULTURHISTORISKA VANDRINGAR I ENHÖRNA
Boken vill väcka nyfikenhet och intresse för vår hembygd och dess långa och spännande historia där samfärdsel, arbete och kultur präglat livet också långt utanför socknens gränser.
Författare: Medlemmar i föreningen, teckningar av Rolf Erlandsson. Utgivningsår 1989. Boken kostar 75:-.

4. ENHÖRNABYGDENS FRAMVÄXT
Böndernas landskap och bebyggelse i forn tid

Denna skrift handlar om forntidens Enhörna -dess landskap och bebyggelse. Vilka spår finns kvar av de människor som paddlade in bland dagens bergskrön på jakt efter fisk, fågel och säl för kanske 5000 år sedan? -Av de släkten som vallade boskap och ristade
våra sydsluttningar med årder för 3000 år sedan? -Av dem som skar vinterfoder åt korna längs vikarnas stränder för 1000 år sedan?
Fanns det egentligen enhörnabor under stenåldern? Varför bevarades bronsålderns soptippar och var hittar vi dem? Vilka gudar vakade över järnålderns enhörnabor och var fanns deras offerplatser? Kunde vikingen segla till Hammarby eller Tuna? Varför ligger Enhörnas kyrkor där de gör? Sjöng man extra vackert i det medeltida Sånghus?
En del av dessa frågor besvaras i denna skrift, medan andra får fortsätta leva i mystikens dunkel. Det finns överhuvudtaget få sanningar om dessa tidsepoker, och knappast fler om just denna vår halvö som nämns i skrift första gången år 1276. Lämningarna i och ovan jord lämnar mycket fritt åt lärda tolkningar och fantasier. Fornminnena är dock inte slumpvis utspridda och utformade. Syftet med denna skrift är att återge dem ett sammanhang, och att vara en vägledning åt den som är intresserad av den äldsta Enhörnabygden.
Författare: Johnny Länn, utgivningsår 1998, 100 sidor. Boken kostar 120:-

5. Enhörna kommun
”Som ett långt och trubbigt horn sticker Enhörnalandet ut i Mälaren. Som ett horn har tydligen traktens äldsta bebyggare uppfattat halvön, och därför bär den sitt namn Enhörna med en ytterligare förstärkning av liknelsen genom gårdsnamnet Horn på den yttersta spetsen.”
Så börjar Ivar Schnell sin bok om Enhörna som gavs ut i samband med att Enhörna Kommun inkorporerades med Södertälje stad.
Med start i istiden och fram till mitten av 1960 beskrivs Enhörnalandets utveckling på ett mycket informativt och lättläst sätt. Boken innehåller en mängd foton och skisser.
Författare: Ivar Schnell, publicerad i Täljebygden 1967, senare utgiven av Enhörna Hembygdsförening som Facsimilutgåva i 1.000 exemplar, 1982. Boken kostar 50:-

6. Berättelser från Sandviken och livet kring ångbåtsbryggan
Under hösten 2011 startade vi något som vi kallade för samtalscirklar.Det innebar att vi gjorde ett upprop till intresserade medlemmar att vi skulle träffas några kvällar för att samtala om delar av Enhörnas historia. Vi började med Inga Ekvalls bok som beskriver Husaby Backe och den arkeologiska utgrävningen av densamma.
Vi fortsatte med Ekeby Gård, Äleby och Sandviken. Nu har vi fått, genom mångas medverkan, tillräckligt med material för att låta trycka en bok om Sandviken med omnejd.
Utgångsmaterialet var ett par texter av Karl-Erhard ”Sillen” Jansson som skrivit om livet i Sandviken i början av 1900-talet. Många ”sandvikenbor” var med på våra kvällar och genom dem fick vi mycket information. När vi började sammanställa det materialet insåg vi att det fanns så mycket mera kring ångbåtsbryggan i Sandviken. Alltså kontaktade vi dem som visste något om varvets, tegelbrukets och handelsträdgårdarnas historia.
Så varsågoda här är resultatet: en bok om Sandviken.
Författare: Inga Ekvall,
Karl-Erhard ”Sillen” Jansson, Alida Nyström, Gunnar Hanson och Gustav Nilsson. Boken om Sandviken är i A4-format, innehåller 48 sidor och har drygt 50 illustrationer. Pris 100:-

7. Ekeby – igår och idag
Skriften om Ekeby är en sammanställning av uppgifter som kommit från studiecirklar,
intervjuer av Ekebybor, gamla brev, berättelser, böcker, tidningsreportage samt
material från utställningen om Ekeby 2005. Boken handlar om hus och byggnader,
personer, händelser, sägner och skrönor. Nedan följer ett avsnitt ur boken från kapitlet
Mordbranden vid Ekeby. Året är 1870 och berättelsen grundas på samtida rättegångsreferat. Anklagad är den nyblivne ägaren till Ekeby gods, fabrikören
Fredrik Låstbom.

Den 21 januari 1870 utbryter en brand i Ekebys huvudbyggnad. Genom rådigt ingripande av tjänstefolk kan branden släckas innan den hinner spridas. Enligt Låstbom är det inte mycket att fästa sig vid utan att det kan vara någon illasinnad person som tänt på och han uppmanar tjänstefolket att inte prata om händelsen.
Den 24 mars samma år utbryter åter en brand i huvudbyggnaden och fastigheten står inte att rädda. Övriga byggnader på gården klarar sig, mycket på grund av en gynnsam vindriktning. Mycket är oklart om hur branden brutit ut och många av tjänstefolket har sett ”konstiga” saker. Förhållandet mellan de anställda och Låstbom är inte bra och vid ett tillfälle säger Låstbom, alla enhörnabor äro ett pack och ett hyde; det måtte ingen kunna hindra mig att bränna upp alla mina hus, om jag vill.
Den 25 mars brinner övriga byggnader upp.
Den 20 maj inleds rättegången vid tingshuset i Strengnäs. Låstbom sätts i häkte.
Den 4 juli döms Låstbom ”…. till 2 års straffarbete och förlust af medborgerligt förtroende för alltid, samt att ersätta brandstodsbolagens kostnader med 450 RDR och hörda vitnen med 376 rdr och 84 öre.”
Aftonbladet avslutar referatet: Låstbom afhörde domen med synbart lugn, endast torkande den framträngande svetten några gånger.
Den 8 augusti tas målet upp av hovrätten som upphäver häradsrättens utslag och frikänner Låstbom.
(hyde gammalsvenskt uttryckt för: bedräglig, skurkaktig, galgristare, kucklare, mjugglöpare, mjuggroffare, prackare, pracksyl, spetsbuk, svekläggare)

Boken om Ekeby är i A4-format, innehåller 36sidor och har närmare 50
illustrationer. 100:- kostar boken.

8. Norrlöt 100 år
En skrift om Enhörnas handelsträdgårdar i allmänhet
och Norrlöt i synnerhet
I Enhörna har under åren funnits ett stort antal handelsträdgårdar, främst då i den del som heter Ytterenhörna. Under 1900-talet fanns drygt 11 handelsträdgårdar inom ett mycket begränsat område. De var konkurrenter men också kollegor som samarbetade i viktiga frågor som rörde verksamheten i Enhörna. Hårdnande konkurrens utifrån, nya odlingssätt, större enheter, andra distributionssystem osv har inneburit att många trädgårdar avvecklades under 1900-talet, det var inget unikt för Enhörna utan samma mönster fanns i hela Mellansverige. Idag finns endast Norrlöt kvar som handelsträdgård i Enhörna och det är detta skriften handlar om.
Historien om Norrlöt och familjen Sevén under perioden 1915 till 2015 är en berättelse om de villkor som handelsträdgårdsnäringen i Enhörna hade att leva med och hur man hanterade dessa.
Skriften är i A4-format, 40 sidor och har drygt 40 fotografier. 100:- kostar boken.

Förening:

Enhörna Hembygdsförening

Skapad av: Juha Nyberg (2018-11-28 20:27:32) Kontakta föreningen
Ändrad av: Juha Nyberg (2020-04-28 10:19:57) Kontakta föreningen