Om oss

OBS! När det gäller sommarens aktiviteter följer vi Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
Vi informerar här på hemsidan vid eventuella förändringar. För tillfället är planerade aktiviteter inställda men vi kommer att ha muséerna öppna som vanligt under sommaren för några besökare åt gången enligt säkerhetsföreskrifter.

Välkommen till Enhörna Hembygdsförenings hemsida. Vi är verksamma i Enhörna, en vacker halvö i Mälaren mellan Södertälje och Mariefred. På vår hemsida samlar vi information om våra aktiviteter och annat smått och gott om Enhörnabygden. Är du inte redan medlem i vår förening hoppas vi att du vill bli det – klicka till vänster för detaljer kring medlemskap. Bilden ovan visar Storskolan och Småskolan med Klockargården skymtande emellan. Uppe på Gillberga kulle står en ”runsten” som har ristats av Paul Weigl. Texten som är författad av Amadeus Bianchini lyder: Ytterenhörna med sina berg och dalar påminner på sina ställen om Norrland. Från vissa högt belägna punkter ter de sig storslaget, allvarligt högstämt. Vad jag dock räknar som dess största charme, är de blommande bärträden. Just den tiden när de blommar, bör man besöka Enhörna. Då äro byarne inbäddade i vitt och rosa, hela nejden lysa, dofta, myser.. Tuna, Fågelsången, Väsby, Stjärna! Det är ett stycke Japan. Det är något alldeles enastående. Hela skogar av bärträd sprida tjusning och glans. Det är ett snölandskap mitt i vårsprickningen, men luften är ljum och välluktsmättad. Jag kan inte erinra mig, att jag någon annanstans har sett något motstycke. Jag kan inte erinra mig att jag någon annanstans sett ett sådant hav av blommor som just här. Hela Ytterenhörna är en blommande trädgård. Måtte alla dessa gamla träd få stå kvar, ty som jag sade, bärträden är Ytterenhörnas största tjusning.

Hembygdsföreningen bildades 1937 på initiativ av Signhild Aminoff.

Genom åren har aktiviteterna skiftat. Förutom de evenemang som löpande genomförts har man samlat en stor mängd föremål och fotografier i de gamla skolbyggnaderna vid Överenhörna kyrka och i stallarna vid Äleby prästgård.

Föreningen genomförde  under åren 1986 till 1989, i samarbete med Riksantikvarieämbetet, en arkeologisk utgrävning av den medeltida kungsgården Husaby Enhörna. Föreningen har närmare 600 medlemmar (familjer), och för varje år blir vi några fler. De flesta bor naturligtvis i Enhörna med omnejd, men vi har även medlemmar spridda över landet och utomlands.
Enhörna Hembygdsförening är medlem i Sveriges Hembygdsförbund och i
Stockholms läns hembygdsförbund.

Image

Enhörna Hembygdsförenings projekt med syfte att förbättra hembygdsmuseumets möjligheter att bedriva sin verksamhet och öka sin attraktion som en av få publika lokaler i kommundelen.
Enhörna Hembygdsförening bedriver museiverksamhet i två fd kyrkskolebyggnader från 1800-talet i Överenhörna, Södertälje kommun. Museihusen håller en mycket hög museistandard och föreningen har fått pris för sitt arbete då man 2016 både blev Årets förening i Södertälje kommun och Årets hembygdsförening i Stockholms län. Museet håller öppet varje söndag kl 13-16 från Nationaldagen fram till september månads slut. Dessutom håller föreningen öppet för gästande verksamheter som förskole- och skolklasser, SFI-verksamhet, äldreboenden, föreningar m fl under hela året. Totalt hade verksamheten drygt 3 000 besökare år 2018 och 845 medlemmar. Byggnaderna ägs av hembygdsföreningen sedan 2018 då de togs över från Enhörna församling. Församlingen ägde dem efter skolans nedläggning 1965. Hembygdsföreningen har funnits i lokalerna lika länge och har stått för ett smärre underhåll i stället för hyra. Detta har medfört att båda husen är i stort behov av renovering, fram för allt utvändigt.
Byggnadsmässigt håller de två museihusen en betydligt sämre standard än verksamheten inne i dem. Husen har mycket eftersatt underhåll och tak, fönster och fasad är i akut behov av renovering.
Föreningen har ansökt och beviljats bidrag för exteriör renovering av storskolan och småskolan under 2019 och 2020. Länsstyrelsen i Stockholms län har beslutat att bevilja ca 1.6 mkr med pengar från landsbygdsprogrammet 2014-2020 som delvis finansieras av pengar från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling samt med pengar från enheten för kulturmiljö.

Kontakta oss

 c/o Mona Elveskog, Norr Gård 1, 151 96 ENHÖRNA
[email protected]