Hembygdsgården Dammen


Adress:
Hembygdsgården Dammen
Perstorp 379 Perstorparaden
305 97 ELDSBERGA

56°36'59.8"N 13°00'40.1"E

1 januari 1990 donerades gården till Eldsbergabygdens hembygdsförening av Gunnar Andersson, kallad Bökhultaren. Gunnar Andersson var född i Västergård, Bökhult år 1921 och avled år 2014.

Byggnaderna på Dammen

Historia
Gården Dammen har sitt namn efter en damm (rudedamm), som varit belägen på åkern bakom boningshuset. På kartor från 1600-talet och fram till 1800-talet finns dammen med.
Enligt jordeboken skall en sätesgård ha varit belägen i Perstorp på 15-1600-talet. Ägaren till denna gård var bland andra Erik von Kallden. Gården Dammen skulle då varit en arrendegård under huvudgården, där ägaren fick göra dagsverken.
Under senare år har gården tillhört Stjärnarps gods.

År 1934 friköpte dåvarande brukaren Albert Jönsson gården från Stjärnarp.
Enligt boken Gods och Gårdar från 1945 var gårdens areal 15 hektar, med ett taxeringsvärde på 18500 kr. På gården fanns då 2 hästar, 7 kor och några ungdjur samt grisar och höns.

På 1960-talet köpte Lantbruksnämnden gården och sålde ifrån jorden till närliggande gårdar. År 1966 köpte maskinhållare Gunnar Andersson  husen och 1 hektar mark och flyttade sin verksamhet från Bökhult till Dammen.

 

 

Förening:

Eldsbergabygdens Hembygdsförening

Ändrad av: Eldsbergabygdens Hembygdsförening (2021-05-02 16:38:04) Kontakta föreningen
Skapad av: Eldsbergabygdens Hembygdsförening (2013-06-12 23:08:01) Kontakta föreningen