Ordförande: Christer Johansson tel.076-019 72 22   mail: [email protected]

Sekreterare: Gunilla Johansson  tel 070-533 60 78    mail: [email protected]

Kassör: Barbro Petersson  tel.070-416 80 24               mail: [email protected]

Postmottagare: Gunilla Johansson, Källeskruv Östergård, 365 44 Kosta

                                mail: [email protected]

Arkivarier:

Berne Karlsson tel. 070-603 02 15  mail: [email protected]

Ingrid Samuelsson tel. 076-228 99 24  mail: [email protected]