Om oss

Edsleskogs Hembygdsförening bildades 1 dec. 1955 och har i dag ca. 100 medlemmar.

Hembygdsföreningen är aktiv i socknen men har också många utflyttade som sina medlemmar. (Under ”Historik” i menyn till vänster ligger utdrag från ”Sockenboken del 3”. Här finns protokollet från stiftelsesmötet och historik fram till i dag). Enligt Hembygdsrörelsens grundsyn är den en del av det levande samhället. Den skapar broar mellan det förgångna, nutid och framtiden. Edsleskogs Hembygdsförening ska i detta syfte arbeta för:

  • Att kunskapen om och känslan för hembygdens kultur- och naturarv fördjupas och förs vidare till kommande generationer.

  • Att kultur- och naturhistoriska minnen och miljöer tas till vara och görs tillgängliga för alla.

  • Att värna om kulturarv, miljö, tradition och hävdvunnen sed i samband med samhällsförändring.