Gullhögarna

Vid vägen mellan Eke och Braås finns Gullhögarna som är ett område med 17 gravhögar från järnåldern.

Området har tjänat som gravfält för befolkningen i en närbelägen gård under yngre järnåldern 500 – 1050 e.Kr.
Gravfältet är beläget på en moränås, nära Drättingesjön på gränsen mellan Dädesjö och Drevs socknar. Det omfattar totalt 17 högar. De flesta högarna är mellan 7 och 15 meter i diameter, förutom ett par större högar som är 24 respektive 19 meter breda. Flera av högarna är skadade genom odling eller skattgrävning i äldre tid. En mindre hög undersöktes i slutet av 1800-talet. Fynden utgjordes av brända ben, bitar av ett lerkärl samt järnfragment.


Förening:

Dädesjö Hembygdsförening

Skapad av: Dädesjö Hembygdsförening (2015-04-28 11:31:50) Kontakta föreningen
Ändrad av: (2015-04-28 11:37:50) Kontakta föreningen