Kulturstig


Kulturstigen utgår från Stavgards lägerskola. Längs stigen finns 7 stopp (stationer) med skyltar som beskriver slipskårestenar, sägnerna om Store Stavars skatt, offerbryen, vikingatida hamnar, snäckhuset, senare tiders fiske m.m. Hembygdsföreningen håller stigen i skick och ser till att skyltarna finns kvar och är läsbara. Här finns mer informationVandringsled vid Stavgard.

Längs kulturstigen finns 7 stopp (stationer) med skyltar som beskriver
slipskårestenar, sägnerna om Store Stavars skatt,


offerbryen, vikingatida hamnar, snäckhuset,


senare tiders fiske m.m. Hembygdsföreningen håller stigen i skick och ser till att skyltarna finns kvar och är läsbara.

Kulturstigen börjar vid Stavgards lägerskola

Editerad av: Sören Gannholm (2019-04-04 20:43:46)