Kulturstig


 

 

 
 
Kulturstigen utgår från Stavgards lägerskola. Längs stigen finns 7 stopp (stationer) med skyltar som beskriver slipskårestenar, sägnerna om Store Stavars skatt, offerbryen, vikingatida hamnar, snäckhuset, senare tiders fiske m.m. Hembygdsföreningen håller stigen i skick och ser till att skyltarna finns kvar och är läsbara. Kulturstig Image

Längs kulturstigen finns 7 stopp (stationer) med skyltar som beskriver 
slipskårestenar, sägnerna om Store Stavars skatt vid bautastenen, forntida kulthandlingar vid offerbryen, Gotlands indelning under forntiden i sättingar och sättingshamnar, snäckhuset och vikingatida skepp, husbehovsfiske under senare tider och slutligen passerar stigen ett gravröse.

Image

Här finns en länk till en lista med Gotlands alla slipskåror.

Image
Image
 
Image
 
Image
Image
Image

Kulturstigen börjar vid Stavgards lägerskola

Förening:

Burs Hembygdsförening

Skapad av: (2013-05-15 09:50:05) Kontakta föreningen
Ändrad av: Burs Hembygdsförening (2022-06-01 10:42:11) Kontakta föreningen