Kulturstig


 

 

 
 
Kulturstigen utgår från Stavgards lägerskola. Längs stigen finns 7 stopp (stationer) med skyltar som beskriver slipskårestenar, sägnerna om Store Stavars skatt, offerbryen, vikingatida hamnar, snäckhuset, senare tiders fiske m.m. Hembygdsföreningen håller stigen i skick och ser till att skyltarna finns kvar och är läsbara. Image

Längs kulturstigen finns 7 stopp (stationer) med skyltar som beskriver 
slipskårestenar, sägnerna om Store Stavars skatt vid bautastenen, forntida kulthandlingar vid offerbryen, Gotlands indelning under forntiden i sättingar och sättingshamnar, snäckhuset och vikingatida skepp, husbehovsfiske under senare tider och slutligen passerar stigen ett gravröse.

Image

 

Image
Image
 
Image
 
Image
Image
Image

Kulturstigen börjar vid Stavgards lägerskola

Förening:

Burs Hembygdsförening

Ändrad av: Burs Hembygdsförening (2021-07-27 21:43:56) Kontakta föreningen
Skapad av: Burs Hembygdsförening (2013-05-15 09:50:05) Kontakta föreningen