Om oss

Välkommen till Bro-Lossa Hembygdsförening.

Bro-Lossa Hembygdsförening bildades 1978 och vi disponerar Hembygdsgården Klint. 
Att vara medlem i Bro-Lossa Hembygdsförening innebär, att man är med om att på olika sätt värna om
och intressera sig för denna plats i vårt land.
Föreningen ”ser” både bakåt och framåt i tiden och är, inte minst, observant på skeenden i nuet.
Som medlem kan man delta i olika aktiviteterna, som kan bestå av utflykter och resor, föredrag, musikprogram,
nationaldags-firande och mycket annat.
Vi har även en stor uppgift i skötseln och vården av Hembygdsgården Klint, där såväl hantverkare som trädgårdsintresserade kan hitta uppgifter.

Varje medlem är värdefull!