Välkommen till Brevens bruks Hembygdsförening!

Välkommen att bli medlem i Brevens bruks Hembygdsförening – om du inte redan är det! Vi är idag ca 180 medlemmar, och vill gärna bli fler. (Se under fliken Medlemskap)

Brevens bruks Hembygdsförening bildades 1989. Föreningen, som är en opolitisk, ideell förening, har till ändamål att dokumentera Brevens bruk och dess befolknings liv och verksamhet i gångna tider och i nutid samt att väcka intresse och stärka känslan för Brevens bruk och dess omgivning. (Se under fliken Föreningens stadgar)

Föreningen äger Hembygdsgården, den tidigare Modellverkstaden i Brevens bruk, dit många av föreningens programpunkter är förlagda. Under främst sommarhalvåret har föreningen ett varierat program, som du är välkommen att ta del av. Tryckta programblad finns att få i Hembygdsgården samt sätts upp på ortens anslagstavlor. För detaljer och ev. ändringar är det bra att även titta på denna hemsida. (Se under fliken Program 2018 samt under Hitta aktivitet)

Du är också mycket välkommen att bidra till föreningen genom att t ex hjälpa till med kaffeservering, loppisförsäljning och andra uppgifter. (Se under fliken Kontakta oss)

Förutom denna hemsida har föreningen även en Facebooksida. (Brevens bruks Hembygdsförening)

 

Hitta aktivitet

Se alla aktiviteter