Välkommen till Breareds kulturhistoriska förening

Breareds Kulturhistoriska förening förvaltar ett stort kulturarv och flera för bygden historiskt viktiga byggnader som hålls öppna och visas upp vid flera tillfällen under året. Den mest välkända är Handelsboden Lyckebo, som ligger utmed väg 25 mitt i Simlångsdalen. Här finns ett välbevarat lanthandelsmuseum, med en mycket speciell historia. Varje år i maj, så firas Lyckebodagen.

Lanthandeln håller öppet under sommar och vid advent. Öppettider.

Övriga byggnader som föreningen förvaltar är Gamla Skolan i Simlångsdalen (som ligger alldeles intill Lyckebo)  LurehusNybyggets tullkvarn, Gamla Skärkeredsbron, Skvaltkvarnen i Svalilt och Linbastan i Stenlia.

Hitta till våra objekt.