Välkommen till Breareds Kulturhistoriska förening 2017!

gamla affärenFotograf: gamla affären

Breareds Kulturhistoriska förening förvaltar ett stort kulturarv och flera för bygden historiskt viktiga byggnader som hålls öppna och visas upp vid flera tillfällen under året. Den mest välkända är Handelsboden Lyckebo, som ligger utmed väg 25 mitt i Simlångsdalen. Här finner Du ett välbevarat lanthandelsmuseum, med en mycket speciell historia. Varje år i maj, så firas Lyckebodagen. Museet håller också öppet under sommar och advent. För öppet tider se ”Hitta Aktivitet” och flik ”Program”. Övriga byggnader som föreningen förvaltar är Gamla Skolan i Simlångsdalen (som ligger alldeles intill Lyckebo) Lurehus, Nybyggets tullkvarn, Gamla Skärkeredsbron, Skvaltkvarnen i Svalilt och Linbastan i Stenlia.

Föreningen bildades 1938 och fyller alltså 79 år. Varmt välkomna!