Om oss

Brännkyrka Hembygdsförenings målsättning är att värna bygdens kulturvärden och minnesmärken samt att dokumentera lokalhistorien från äldsta tider till nutid. Föreningen vill sprida kunskap genom möten, utflykter, publikationer och kurser.  

Föreningen verkar huvudsakligen inom Brännkyrka och Vantör distrikt i Stockholm.

Brännkyrka Hembygdsförening, som är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening, har som ändamål att bl.a. verka för

  • att fornlämningar av kulturhistoriskt värde bevaras och vårdas
  • att byggnader och andra föremål från äldre tider på ett pietetsfullt sätt bevaras för kommande tider
  • att området ej förvanskas eller förslummas och identiteten bibehålls
  • att hembygdsforskningen uppmuntras och att skrifter i ämnet utges samt att nutiden dokumenteras i ord och bild
  • att hembygdskänslan hålls levande genom föreläsningar, möten och visningar av kulturella föremål.

Föreningens hembygdsgård, Lerkrogen, finns i anslutning till Älvsjö centrum, lätt tillgänglig med både fjärrtåg och pendeltåg samt med goda bussförbindelser.