KALLELSE TILL HÖSTMÖTE 

MÅNDAGEN DEN 26 NOVEMBER 2018

KLOCKAN 19.00

LOGEN, TRÄDGÅRDSTORP I TULLINGE

 

PÅ DAGORDNINGEN

FASTSTÄLLANDE AV VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET FÖR 2019, SAMT PRELIMINÄR BUDGET FÖR 2020

FASTSTÄLLANDE AV MEDLEMSAVGIFT FÖR 2019

 

Medlemmar kan beställa

Verksamhetsplan och budget via ordföranden

Lennart Karlsson [email protected]

Handlingar kommer också att finnas på plats vid höstmötet

VÄLKOMMEN

 

 

Välkommen till Botkyrka hembygdsgille!

Botkyrka hembygdsgille bedriver verksamhet på Trädgårdstorp i Tullinge, Botkyrka kommun. Föreningens verksamheter är kopplad till hembygden dess historia och traditioner. Olika intresseinriktiningar bildar grupper inom gillet.

DesomGjordeDet2017Fotograf: DesomGjordeDet2017

Danslaget 2016Fotograf: Danslaget 2016


Exempel på verksamheter är bevarande av och kartläggning av gamla hus med anknytning till kommunen, katalogisering av gamla fotografier,  folkdans och folkmusik, dräktsömnad, gammalt hantverk. Gillet ordnar också ett antal utåtriktade kulturella aktiviteter som du kan läsa mer om under rubriken ”Hitta Aktivitet”.

Är Du intresserad och vill delta? Kontakta föreningen via e-mail, brev eller telefon – se rubriken ”Kontakta Botkyrka hembygdsgille”.

För Dig som nyinflyttad i Tullinge kan det vara ett bra sätt att lära känna nya människor och att lära Dig Tullinge och Botkyrkas historia.

Via länken nedan kan Du läsa mer om Botkyrka hembygdsgille och dess historia.

www.botkyrkahembygdsgille.se