Välkommen till Botkyrka hembygdsgille!

Botkyrka hembygdsgille bedriver verksamhet på Trädgårdstorp i Tullinge, Botkyrka kommun. Föreningens verksamheter är kopplad till hembygden dess historia och traditioner. Olika intresseinriktiningar bildar grupper inom gillet.

DesomGjordeDet2017Fotograf: DesomGjordeDet2017

Danslaget 2016Fotograf: Danslaget 2016

Exempel på verksamheter är bevarande av och kartläggning av gamla hus med anknytning till kommunen, katalogisering av gamla fotografier,  folkdans och folkmusik, dräktsömnad, gammalt hantverk. Gillet ordnar också ett antal utåtriktade kulturella aktiviteter som du kan läsa mer om under rubriken ”Hitta Aktivitet”.

Är Du intresserad och vill delta? Kontakta föreningen via e-mail, brev eller telefon – se rubriken ”Kontakta Botkyrka hembygdsgille”.

För Dig som nyinflyttad i Tullinge kan det vara ett bra sätt att lära känna nya människor och att lära Dig Tullinge och Botkyrkas historia.

Via länken nedan kan Du läsa mer om Botkyrka hembygdsgille och dess historia.

www.botkyrkahembygdsgille.se