Om oss

Image

 

 

 

HEMBYGDSFÖRENINGEN BORGSTENA FRAMTID
I Borgstena fanns en Byalagförening och en Torp grupp som började att inventera Torp och boplatser 1999. År 2003 lades denna förening ned men det var några i styrelsen som startade Hembygdsföreningen Borgstena Framtid. Namnet kom från en Godtemplarorden som fans i Borgstena för ungefär 100 år sedan. År 2006 förvärvade Hembygdsföreningen i Borgstena 1850- talsgården Högen i Örlanda By vid södra infarten till Borgstena. Genom gåvor och donationer från företagare i Borgstena fick föreningen en egen gård för sin verksamhet. Under åren har grundläggande reparationer utförts av medlemmar i föreningen. Vi har byggt nytt kök med nödvändiga sanitära utrymmen plus arkivrum , renoverat ”gammelkök” och storstuga och restaurerat stenugnen från tidigt 1800 tal. Förutom arbeten som har krävt specialkompetens har alla övriga arbeten utförts på frivillig och ideell bas. Nu har vi en hembygdsgård som fungerar ”året runt” och som är en del av det nav som för traditioner, intressen och förnyelse vidare. Genom bidrag från Borås stad och enskilda medlemmar plus en aktiv verksamhet har vi kunnat finansiera insatserna på hembygdsgården. Under senare år har också bakningsverksamheten i vår gamla stenugn varit mycket positiv. Vid nationaldagsfirandet den 6 juni 2011 utgav hembygdsföreningen boken om ”Människor, torp och gårdar i Borgstena”. Projektet som startade 1999 utmynnade i en nästan femhundra sidor rikt illustrerad bok som behandlade samtliga soldattorp, alla torp och gårdar i Borgstena och människorna som bodde där. Genom bidrag från olika företag och stiftelser kunde projektet finansieras och genomföras. Under de senaste sex åren har en liten grupp medlemmar arbetat med den ”andra boken om Borgstena” som handlar om samhällsförändringarna genom järnvägens tillkomst från 1860 talet men den berör även kyrkan, skolan, företag, föreningslivet och många människor som varit viktiga i samhällsförändringarna. Gruppens mål är att skriva en intressant bok med god struktur och rikt bildmaterial. Illustrerad och klar torde boken omfatta ca 400 – 450 sidor och beräknad utgivningsdag är 6 juni 2019.

Kontakta oss

 HEMBYGDSFÖRENINGEN BORGSTENAS FRAMTID HÖGEN ÖRLANDA 51397 BORGSTENA
 033-7900073[email protected]