Om oss

Välkommen till Hembygdsföreningen i Blomskog

Här på startsidan hittar du nyheter och information om vår förening Övrig information hittar du via menyn uppe till vänster. Ett litet plustecken vid rubriken betyder att det finns innehåll att gå vidare till.

För att komma till föreningarnas gemensamma hemsida KLICKA HÄR
För att komma till Facebookgruppen för Blomskog klicka på symbolen för Facebook.

 

Föreningens Mål

Blomskogs hembygdsförenings mål är att värna om och vårda hembygdens miljö och dess kulturarv och föra detta vidare till andra generationer

Föreningen vill nå detta mål genom:

  • att befrämja kunskapen om och känslan för hembygden
  • att aktivt medverka till vård och bevarande av dess natur och kultur
  • att dokumentera intressanta föremål, handlingar och skeenden, nu och i gången tid
  • att samarbeta med kommunala organ och kulturorganisationer och stötta initiativ som gagnar bygden
  • att organisera studiecirklar, kurser och utflykter samt annat som ökar kunskapen om bygden

Föreningens stadgar:

  • Föreningen skall kunna äga, förvalta och inteckna fast egendom
  • Föreningen skall vara ansluten till regionalt hembygdsförbund
  • Föreningen skall vara partipolitiskt och religiöst obunden

Fasta programpunkter under året

Som tradition har vi en gemensam Dräkt och Emigrantdag i kyrkan någon söndag i november. Vid en högtidsstund ute på kyrkogården lägger ordföranden ned blommor vid den sten som hembygdsföreningen placerat där till minne av alla emigranter som lämnat bygden

Varje sommar uppföres bygdespelet "Amerikabrevet" under hembygdsdagarna i Källtegens by. Första helgen i juli samlas hela bygden för att tillsammans genomföra denna för bygden stora händelse. Hit kommer turister från hela Sverige. Minst 1500 personer ser spelet varje år.
OBS! Föreställningarna 2020 och 2021 är tyvärr inställda. Vi återkommer förhoppingsvis år 2022.

Under vår och höst arbetar gruppen för lotterierna. Man samlas då på hembygdsgården för att sy slöjda och dricka kaffe under gemytliga former. Alla är välkomna

I december är det dags för ännu en tradition! Vi samlas då på hembygdsgården för julmarknaden med lotteri, auktion, uppträdande och förtäring

Nytt om Bygdespelet Amerikabrevet.

Även om pandemin har en nedåtgående trend i Värmland så har Blomskogs Hembygdsförening beslutat att ställa in sommarens föreställning. Orsaken till beslutet är att det varje varje år kommer publik från olika delar av Sverige och det vore oansvarigt gentemot invånare i Årjängs Kommun och Värmland att med publik kanske föra in smitta utifrån. Därmed är siktet inställt med positiv anda mot 2022 års föreställningar.