Om oss

 

På grund av rådande omständigheter har alla våra evenemang under 2020 ställts in.

Styrelsen för Björnlunda Hembygdsförening har beslutat att EJ genomföra något årsmöte 2020. Revision är utförd och revisorerna rekommenderar ansvarsfrihet för styrelsen för 2019. Resultat- och balansräkning skickades ut tillsammans med kallelsen till det planerade årsmötet. Verksamhetsberättelsen för 2019 finns tillgänglig för den som vill läsa den, kontakta ordförande Pia H Forss.

Björnlunda Hembygdsförening framför ett varmt tack för de gåvor som skänkts, bland annat till följd av uteblivna inkomster då våra sommarfester ställts in. Som medlem i Björnlunda Hembygdsförening stödjer du vår verksamhet och bidrar till underhåll av hembygdsgården och de löpande utgifter som föreningen har. Vill du stödja oss som medlem gör du det genom att sätta in 175 kronor per person på Bankgiro 766 - 8734, meddela namn och adress.

 

 

 

 

 

Björnlunda Hembygdsförening har ca 500 medlemmar. Medlemsavgiften går oavkortat till skötseln av vår vackra hembygdsgård. Som stödjande medlem bidrar du till all renovering samt till det löpande underhållet. Då miljön med de gamla byggnaderna är mycket känslig krävs extra varsamhet, en vårdplan upprättad av Sörmlands museum följs.