Profiler utbildning


Profiler inom utbildning skolväsende

Sidan är under utarbetande....

Image

Olof Sundberg

 

Olof Sundberg var vår första skollärare i Björklinge 1840-1845. Bild saknas han var född i Bälinge 1819 och tog organist och skolaeCantorsexamen 1842 och skollärarexamen i Uppsala 1843.

Efterträddes av Johan Gustaf Sandelin född i Giresta 1813.

 

Image

Carl Gustaf Lundegren

Organist, klockare och Björklinges första examinerade skollärare levnad 1847....1881. Bosatte sig på gården Hånsta efter pensioneringen. Mycket intressant finns skrivet om CG Lundegren i skriften "Björklinge Förr & Nu"  årg:1982.Imagei CG Lundegrens kapitel ur boken "Hågkomster från folkskola och folkundervisning 1841-1880" 

 

Image
 

Gustaf Lundin

Född i Östuna Levnad 1848...1928. Lärare o klockare i Björklinge 1881...1909. Ansågs av många som mycket sträng.

Image

Fredrika Pettersson

Tant Fredrique född 1853 i Björklinge. Hon genomgick småskoleseminariet i Uppsala 1875-1876. Och tjänstgjorde som lärarinna under 44 år fram till 1920 i Björklinge. Bilden visar henne på sin100-årsdag.

 

Image

John Olsson

Anställd som lärare i Nolmyra 1928...1940. Även framstående spelman. Bild visar John på sin 90-årsdag.

Image

Carl Örnlund

Levnad 1899-1965 Examen som lärare 1921 kom till Björklinge 1922 Från 1952 överlärare och rektor i Björklinge. Tjänstgjorde hela sin tid i Dalboda, Läby skola.  Avtackas i Björklinge kyrka år 1965

 

 

Image

Gunnel Wester

1949-1955

 

 

Image

Jan Utas

Jan Utas föddes 1905 i Gammal Svenksby i Ukraina 1905. Kom till Sverige 1935 och utbildade sig till lärare. Tjänstgjorde som sådan i Björklinge fram till pensioneringen. Jan skrev dessutom flera böcker. Talade flytande ryska och kände väl till förhållandena i Ryssland under hela sin levnad. Avled 1976.

 

 

Image

Frans Järnil

Skollärare 1944-1972 och grundare av Björklinge musikskola, född 1908 i Dala-Järna. Kom till Björklinge 1944, avled 1985. Kantor, musiklärare och skollärare. Läs mer i skriften "Förr & Nu 1994" av Gun Wallström m.fl.

 

 

Image

Hjalmar Eriksson

1947-1960

 

 

Image

Gerd Hofvander

1947-1972

 

 

Image

Hanna Palmér

1920-1948

 

 

Image

Signe Nyberg

 

 

 

Image

Sven Wallström

 

 

 

Image

Sigrid Lindgren

Född 1884 i Locketorp. Utbildad i Skara och fick tjänst i Läby skola 1907 och senare till Björklinge kyrkskola 1917-1945

ledig

 

Anna Björklund

 

 

 

Image

Fredrik Natanael Lindgren

Född 1883 i Sköns församling. Han efterträdde klockare Lundin som lärare och klockare ända fram till 1944. Hade många kommunala uppdrag och bidrog mycket till musik i och utanför kyrkan.

Anna Liljestrand

1945-164

Maud Sandström

 

 

 

Kaisa Sundén

 

 

 

Image

Ruth Jonsson

 

 

 

Birgitta Jakobsson

 

 

 

Gertrud Abrahamsson

 

 

 

Image

Ylva Lindén

 

 

 

Alice Eriksson

1945-1947

 

 

Image

Gun Wallström

 

 

 

Ledig

 

 

 

Image

Johan Gabriel Borgenstierna

 

 

 

Folke Adén

 

 

 

Sture Sporrong

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förening:

Björklinge Hembygdsförening

Ändrad av: Björklinge Hembygdsförening (2020-06-04 18:25:42) Kontakta föreningen
Skapad av: Björklinge Hembygdsförening (2019-07-30 18:50:49) Kontakta föreningen